Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Táto funkcia slúži na konverziu číselných hodnôt medzi rôznymi mernými systémami. Funkcia CONVERT sa môže použiť napríklad na prevod tabuľky vzdialeností v míľach na kilometre.

Syntax

CONVERT(číslo;z_jednotky;na_jednotku)

Číslo     je hodnota zadaná v argumente z_jednotky, ktorá sa má konvertovať.

Z_jednotky     je jednotka, v ktorej je hodnota zadaná.

Na_jednotku     je jednotka, do ktorej sa zadaná hodnota konvertuje. Funkcia CONVERT akceptuje nasledovné textové hodnoty (v úvodzovkách) pre polia z_jednotky a na_jednotku.

Hmotnosť a hmotnosť

Hmotnosť

Z_jednotky alebo na_jednotku

Gram

g

Slug

sg

Libra (britský merný systém)

lbm

U (jednotka atómovej hmotnosti)

u

Unca (avoirdupois)

ozm

Zrno

grain

USA (krátka) hundredweight

cwt alebo shweight

UK (dlhá) hundredweight

uk_cwt alebo lcwt (hweight)

Kameň

stone

Tona

ton

Britská tona

uk_ton alebo LTON (brton)

Vzdialenosť

Vzdialenosť

Z_jednotky alebo na_jednotku

Meter

m

Míľa

mi

Námorná míľa

Nmi

Palec

in

Stopa

ft

Yard

yd

Angström

ang

Lakeť

ell

Svetelný rok

ly

Parsek

parsec alebo pc

Pica (1/182,88 cm)

Picapt alebo Pica

Pica (1/15,24 cm)

pica

Americká míľa (zememeračská)

survey_mi

Čas

Čas

Z_jednotky alebo na_jednotku

Rok

yr

Deň

day alebo d

Hodina

hr

Minúta

mn alebo min

Sekunda

sec alebo s

Tlak

Tlak

Z_jednotky alebo na_jednotku

Pascal

Pa (alebo p)

Atmosféra

atm (alebo at)

mm ortuťového stĺpca

mmHg

PSI (libra sily na štvorcový palec)

psi

Torr

Torr

Sila

Sila

Z_jednotky alebo na_jednotku

Newton

N

Dyne

dyn (alebo dy)

Libra sily

lbf

Pond

pond

Energia

Energia

Z_jednotky alebo na_jednotku

Joule

J

Erg

e

Termodynamická kalória

c

IT kalória

cal

Elektrónvolt

eV (alebo ev)

Konská sila za hodinu

HPh (alebo hh)

Wattov za hodinu

Wh (alebo wh)

Plošná hmotnosť

flb

BTU

BTU (alebo btu)

Sila

Sila

Z_jednotky alebo na_jednotku

Konská sila

HP (alebo h)

Konská sila

PS

Watt

W (alebo w)

Magnetizmus

Magnetizmus

Z_jednotky alebo na_jednotku

Tesla

T

Gauss

ga

Teplota

Teplota

Z_jednotky alebo na_jednotku

Stupeň Celzia

C (alebo cel)

Stupeň Fahrenheita

F (alebo fah)

Kelvin

K (alebo kel)

Stupeň Rankina

Rank

Stupeň Réaumura

Reau

Objem

Objem (alebo objem kvapaliny)

Z_jednotky alebo na_jednotku

Teaspoon (čajová lyžička)

tsp

Modern teaspoon (moderná čajová lyžička)

tspm

Lyžica

tbs

Tekutá unca

oz

Šálka

cup

Americká pinta

pt (alebo us_pt)

Britská pinta

uk_pt

Kvart

qt

Britský kvart

uk_qt

Galón

gal

Britský galón

uk_gal

Liter

l alebo L (lt)

Kubický angström

ang3 alebo ang^3

Americký barel ropy

barrel

Americký bušel

bushel

Kubická stopa

ft3 alebo ft^3

Kubický palec

in3 alebo in^3

Kubický svetelný rok

ly3 alebo ly^3

Kubický meter

m3 alebo m^3

Kubická míľa

mi3 alebo mi^3

Kubický yard

yd3 alebo yd^3

Kubická námorná míľa

Nmi3 alebo Nmi^3

Kubická pica

Picapt3, Picapt^3, Pica3 alebo Pica^3

Brutto registrovaná tona

GRT (regton)

Measurement ton (nákladná tona)

MTON

Oblasť

Oblasť

Z_jednotky alebo na_jednotku

Medzinárodný aker

uk_acre

Americký zememeračský/úradný aker

us_acre

Štvorcový angström

ang2 alebo ang^2

Ár

ar

Štvorcové stopy

ft2 alebo ft^2

Hektár

ha

Štvorcové palce

in2 alebo in^2

Štvorcový svetelný rok

ly2 alebo ly^2

Štvorcové metre

m2 alebo m^2

Morgen

Morgen

Štvorcové míle

mi2 alebo mi^2

Štvorcové námorné míle

Nmi2 alebo Nmi^2

Štvorcová pica

Picapt2, Pica2, Pica^2 alebo Picapt^2

Štvorcové yardy

yd2 alebo yd^2

Informácie

Informácie

Z_jednotky alebo na_jednotku

Bit

bit

Bajt

byte

Rýchlosť

Rýchlosť

Z_jednotky alebo na_jednotku

Námorný uzol - Admiralty

admkn

Uzol

kn

Metre za hodinu

m/h alebo m/hr

Metre za sekundu

m/s alebo m/sec

Míle za hodinu

mph

Nasledujúce predpony môžu byť pridané ku každej jednotke – k z_jednotky alebo k na_jednotku.

Predpona

Násobok

Skratka

yotta

1E + 24

Y

zetta

1E + 21

Z

exa

1E + 18

E

peta

1E + 15

P

tera

1E + 12

T

giga

1E + 09

G

mega

1E + 06

M

kilo

1E + 03

k

hekto

1E + 02

h

deka

1E + 01

da alebo e

deci

1E - 01

d

centi

1E - 02

c

mili

1E - 03

m

mikro

1E - 06

u

nano

1E - 09

n

piko

1E - 12

p

femto

1E - 15

f

atto

1E - 18

a

zepto

1E - 21

z

yokto

1E - 24

y

Binárna predpona

Hodnota predpony

Skratka

Odvodená z

yobi

2^80 = 1 208 925 819 614 629 174 706 176

Yi

yotta

zebi

2^70 = 1 180 591 620 717 411 303 424

Zi

zetta

exbi

2^60 = 1 152 921 504 606 846 976

Ei

exa

pebi

2^50 = 1 125 899 906 842 624

Pi

peta

tebi

2^40 = 1 099 511 627 776

Ti

tera

gibi

2^30 = 1 073 741 824

Gi

giga

mebi

2^20 = 1 048 576

Mi

mega

kibi

2^10 = 1024

ki

kilo

  • Ak sú typy vstupných údajov nesprávne, funkcia CONVERT vráti #VALUE! .

  • Ak zadaná jednotka neexistuje, funkcia CONVERT vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

  • V prípade, že pre niektorú jednotku nie je možné použiť binárnu predponu, funkcia CONVERT vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

  • Ak pôvodná a výstupná jednotka patria do inej skupiny, funkcia CONVERT vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

  • Pri zadávaní jednotiek a predpôn rozlišujte malé a veľké písmená.

Toto je príklad toho, ako vzorec používa funkciu CONVERT.

Vzorec

Popis

Výsledok

=CONVERT(1; "lbm"; "kg")

Skonvertuje jednu libru na kilogramy.

0,4535924

=CONVERT(68; "F"; "C")

Skonvertuje 68 stupňov Fahrenheita na stupne Celzia.

20

=CONVERT(2,5; "ft"; "sec")

Typ údajov je odlišný, takže vráti chybu.

#NEDOSTUPNÝ

=CONVERT(CONVERT(100;"ft";"m");"ft";"m")

Skonvertuje 100 stôp štvorcových na metre štvorcové.

9,290304

Uvidíte, ako funkcia CONVERT funguje v Exceli. Skopírujte nasledujúcu tabuľku (počnúc číslom 6) a prilepte ju do prázdneho excelového hárka a umiestnite hodnotu "6" do bunky A1.

6

Vzorec

Popis (výsledok)

=CONVERT(A1;"C";"F")

Konvertovať 6 stupňov Celzia na Fahrenheita (42,8)

=CONVERT(A1;"tsp";"tbs")

Konvertovať 6 čajových lyžičiek na polievkové lyžice (2)

=CONVERT(A1;"gal";"l")

Konverzia 6 galónov na litre (22,71741274)

=CONVERT(A1;"mi";"km")

Konverzia 6 míľ na kilometre (9,656064)

=CONVERT(A1;"km";"mi")

Konverzia 6 kilometrov na míle (3,728227153)

=CONVERT(A1;"in";"ft")

Konvertovať 6 palcov na stopu (0,5)

=CONVERT(A1;"cm";"in")

Konverzia 6 centimetrov na palce (2,362204724)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×