Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Funkcia CORREL vráti korelačný koeficient dvoch rozsahov buniek. Korelačný koeficient sa používa na určenie, či existuje nejaký vzťah medzi dvoma vlastnosťami. Napríklad, korelačným koeficientom môžete zistiť, či existuje vzťah medzi priemernou teplotou určitého miesta a používaním klimatizácie.

Syntax

CORREL(pole1; pole2)

Syntax funkcie CORREL obsahuje nasledovné argumenty:

 • pole1    Povinný argument. Rozsah hodnôt buniek.

 • pole2    Povinný argument. Druhý rozsah hodnôt buniek.

Poznámky:

 • Ak pole alebo argument, ktorý je odkazom, obsahuje text, logické hodnoty alebo prázdne bunky, tieto hodnoty sa ignorujú. Bunky s nulovými hodnotami sa však zahrnú.

 • Ak majú argumenty pole1 a pole2 rozdielny počet údajových bodov, funkcia CORREL vráti #N/A.

 • Ak je argument pole1 alebo pole2 prázdny alebo ak sa smerodajná odchýlka ich hodnôt rovná nule, funkcia CORREL vráti #DIV/0! .

 • Aj keď je korelačný koeficient bližšie k číslam +1 alebo -1, indikuje kladnú (+1) alebo zápornú (-1) koreláciu medzi poľami. Kladná korelácia znamená, že ak sa zvýšia hodnoty v jednom poli, zvýši sa aj hodnota v druhom poli. Korelačný koeficient, ktorý je bližšie k 0, označuje, že neexistuje žiadna alebo slabá korelácia.

 • Rovnica korelačného koeficienta je:

  Rovnica

  označujúcich 

  x a y

  ako stredné hodnoty vzorky AVERAGE(pole1) a AVERAGE(pole2).

Príklad

Nasledujúci príklad vráti korelačný koeficient dvoch množín údajov v stĺpcoch A a B.

Funkcia CORREL sa používa na vrátenie korelačného koeficientu dvoch množín údajov v stĺpci A & B pomocou funkcie =CORREL(A1:A6;B2:B6). Výsledok je 0,997054486.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×