Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Funkcia COUNT spočíta bunky obsahujúce čísla alebo čísla v zozname argumentov. Funkciu COUNT môžete použiť na zistenie počtu položiek v číselnom poli v rozsahu alebo v poli čísel. Na zistenie počtu čísel v rozsahu A1:A20 môžete napríklad použiť tento vzorec: =COUNT(A1:A20). Ak v tomto príklade obsahuje 5 buniek v rozsahu číslo, výsledok je 5.

Váš prehliadač nepodporuje video. Nainštalujte si Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player alebo Internet Explorer 9.

Syntax

COUNT(hodnota1; [hodnota2]; ...)

Syntax funkcie COUNT obsahuje nasledovné argumenty:

  • hodnota1    Povinný argument. Prvá položka, odkaz na bunku alebo rozsah, v ktorom sa majú spočítať čísla.

  • hodnota2, ...    Voliteľný argument. Najviac 255 ďalších položiek, odkazov na bunky alebo rozsahov, v ktorých sa majú spočítať čísla.

Poznámka: Argumenty môžu obsahovať rôzne typy údajov alebo sa na ne môžu odvolávať, no počítajú sa len čísla.

Poznámky

  • Do výpočtu sa zahŕňajú argumenty obsahujúce čísla, dátumy alebo textové vyjadrenia čísiel (napríklad číslo uvedené v úvodzovkách, ako napríklad "1").

  • Logické hodnoty a textové vyjadrenia čísel, ktoré zapíšete priamo do zoznamu argumentov, sa započítavajú.

  • Argumenty, ktoré obsahujú chybové hodnoty alebo text, ktorý nemožno preložiť na čísla, sa nezahŕňajú do výpočtu.

  • Ak je argumentom pole alebo odkaz, do výpočtu sa zahrnú iba čísla v danom poli alebo odkaze. Prázdne bunky, logické hodnoty, textové alebo chybové hodnoty v poli alebo v odkaze sa do výpočtu nezahŕňajú.

  • Ak potrebujete do výpočtu zahrnúť logické hodnoty, text alebo chybové hodnoty, použite funkciu COUNTA.

  • Ak chcete do výpočtu zahrnúť iba čísla, ktoré spĺňajú určité kritériá, použite funkciu COUNTIF alebo funkciu COUNTIFS.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

8.12.08

19

22,24

TRUE

#DELENIENULOU!

Vzorec

Popis

Výsledok

=COUNT(A2:A7)

Spočíta bunky v rozsahu buniek A2 až A7, ktoré obsahujú čísla.

3

=COUNT(A5:A7)

Spočíta bunky v rozsahu buniek A5 až A7, ktoré obsahujú čísla.

2

=COUNT(A2:A7;2)

Spočíta bunky v rozsahu buniek A2 až A7, ktoré obsahujú čísla, a hodnotu 2.

4

Funkcia COUNTIF (spočíta počet buniek, ktoré spĺňajú zadané kritériá)

Funkcia COUNTA (spočíta počet buniek v rozsahu, ktoré nie sú prázdne)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×