COUNTA (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie COUNTA v Microsoft Exceli.

Popis

Funkcia COUNTA spočíta neprázdne bunky v rozsah.

Syntax

COUNTA(hodnota1; [hodnota2]; ...)

Syntax funkcie COUNTA obsahuje nasledovné argumenty:

  • hodnota1    Povinný argument. Prvý argument predstavujúci hodnoty, ktoré sa majú spočítať.

  • hodnota2, ...    Voliteľný argument. Najviac 255 ďalších argumentov predstavujúcich hodnoty, ktoré sa majú spočítať.

Poznámky

  • Funkcia COUNTA spočíta bunky obsahujúce ľubovoľný typ informácií, vrátane chybových hodnôt a prázdneho textu (""). Ak napríklad rozsah obsahuje vzorec, ktorý vráti prázdny reťazec, funkcia COUNTA zahrnie danú hodnotu do výpočtu. Funkcia COUNTA nepočíta prázdne bunky.

  • Ak nepotrebujete do výpočtu zahrnúť logické hodnoty, text alebo chybové hodnoty (ak teda chcete do výpočtu zahrnúť iba bunky obsahujúce čísla), použite funkciu COUNT.

  • Ak chcete do výpočtu zahrnúť iba bunky, ktoré spĺňajú určité kritériá, použite funkciu COUNTIF alebo funkciu COUNTIFS.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

39790

19

22,24

TRUE

#DELENIENULOU!

Vzorec

Popis

Výsledok

=COUNTA(A2:A7)

Spočíta bunky v rozsahu buniek A2 až A7, ktoré nie sú prázdne.

5

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×