Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie COVARIANCE.S v Microsoft Exceli.

Vráti hodnotu kovariancie výberového súboru, teda priemer súčinu odchýlok každého páru údajov z dvoch množín údajov.

Syntax

COVARIANCE.S(pole1;pole2)

Syntax funkcie COVARIANCE.S obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pole1     Povinný argument. Prvý rozsah buniek s celými číslami.

  • Pole2     Povinný argument. Druhý rozsah buniek s celými číslami.

Poznámky

  • Argumenty musia byť buď čísla, alebo názvy, polia alebo odkazy obsahujúce čísla.

  • Ak pole alebo argument, ktorý je odkazom, obsahuje text, logické hodnoty alebo prázdne bunky, tieto hodnoty sa ignorujú. Bunky, ktoré obsahujú nulu, sa však započítavajú.

  • Ak majú argumenty pole1 a pole2 rôzny počet údajových bodov, funkcia COVARIANCE.S vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

  • Ak je pole1 alebo pole2 prázdne alebo obsahuje iba jeden údajový bod, funkcia COVARIANCE. S vráti #DIV/0! .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=COVARIANCE.S({2;4;8};{5;11;12})

Kovariancia vzorky pre údajové body zadané do funkcie v podobe poľa.

9,666666667

2

5

4

11

8

12

Vzorec

Popis

Výsledok

=COVARIANCE.S(A3:A5;B3:B5)

Kovariancia vzorky pre zhodné údajové body, ktoré však boli do funkcie zadané ako rozsahy buniek.

9,666666667

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×