COVARIANCE.S, funkcia

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie COVARIANCE.S v Microsoft Exceli.

Vráti hodnotu kovariancie výberového súboru, teda priemer súčinu odchýlok každého páru údajov z dvoch množín údajov.

Syntax

COVARIANCE.S(pole1;pole2)

Syntax funkcie COVARIANCE.S obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pole1     Povinný argument. Prvý rozsah buniek s celými číslami.

  • Pole2     Povinný argument. Druhý rozsah buniek s celými číslami.

Poznámky

  • Argumenty musia byť buď čísla, alebo názvy, polia alebo odkazy obsahujúce čísla.

  • Ak pole alebo argument, ktorý je odkazom, obsahuje text, logické hodnoty alebo prázdne bunky, tieto hodnoty sa ignorujú. Bunky, ktoré obsahujú nulu, sa však započítavajú.

  • Ak majú argumenty pole1 a pole2 rôzny počet údajových bodov, funkcia COVARIANCE.S vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

  • Ak je argument pole1 alebo pole2 prázdny alebo každý z nich obsahuje len jeden údajový bod, COVARIANCE. Funkcia S vráti #DIV/0! .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=COVARIANCE.S({2;4;8};{5;11;12})

Kovariancia vzorky pre údajové body zadané do funkcie v podobe poľa.

9,666666667

2

5

4

11

8

12

Vzorec

Popis

Výsledok

=COVARIANCE.S(A3:A5;B3:B5)

Kovariancia vzorky pre zhodné údajové body, ktoré však boli do funkcie zadané ako rozsahy buniek.

9,666666667

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×