Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie CUMIPMT  v Microsoft Excel.

Popis

Vráti kumulovaný úrok z pôžičky vyplatený medzi zadanými obdobiami začiatok a koniec.

Syntax

CUMIPMT(sadzba; pobd; sh; počiatočné_obdobie; koncové_obdobie; typ)

Syntax funkcie CUMIPMT obsahuje nasledovné argumenty:

 • Sadzba    Povinný argument. Úroková sadzba.

 • Pobd    Povinný argument. Celkový počet úročených období.

 • Sh    Povinný argument. Súčasná hodnota.

 • Počiatočné_obdobie    Povinný argument. Počiatočné obdobie výpočtu. Platobné obdobia sú číslované od čísla 1.

 • Koncové_obdobie    Povinný argument. Posledné obdobie výpočtu.

 • Typ    Povinný argument. Časovanie splátok.

Typ

Časovanie splátok

0 (nula)

Splátka na konci obdobia

1

Splátka na začiatku obdobia

Poznámky

 • Skontrolujte, či pre úrokovú mieru a pre počet období používate konzistentné jednotky. Ak je doba splácania pôžičky štyri roky, splácate ju formou mesačných splátok a ročná úroková miera je 10 %, zadajte pre mieru hodnotu 10 %/12 a pre počet období zadajte hodnotu 4*12. Ak tú istú pôžičku splácate formou ročných splátok, zadajte pre mieru hodnotu 10 % a pre počet období zadajte hodnotu 4.

 • Ak je úroková ≤ 0, po ≤ 0 alebo sh ≤ 0, funkcia CUMIPMT vráti #NUM! .

 • Ak je začiatok alebo koniec < 1, resp. začiatok > koniec, funkcia CUMIPMT vráti chybovú hodnotu #ČÍSLO!

 • Ak typ je iné číslo ako 0 alebo 1, funkcia CUMIPMT vráti #NUM! .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

0,09

Ročná úroková sadzba

30

Trvanie pôžičky v rokoch

125000

Súčasná hodnota

Vzorec

Popis

Výsledok

=CUMIPMT(A2/12;A3*12;A4;13;24;0)

Celkový úrok zaplatený v splátkach v druhom roku splácania (obdobia 13 až 24).

-11135,23213

=CUMIPMT(A2/12;A3*12;A4;1;1;0)

Úrok zaplatený jednou splátkou v prvom mesiaci.

-937,5

Poznámky: 

 • Mesačná úroková sadzba sa vypočíta delením hodnoty úrokovej miery číslom 12. Počet splátok sa vypočíta násobením počtu rokov splácania číslom 12.

 • Ak Excel pre web chcete zobraziť výsledok v jeho správnom formáte, vyberte bunku a potom na karte Domov v skupine Číslo kliknite na šípku vedľa položky Formát čísla a potom kliknite na položku Všeobecné.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×