DAYS (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie DAYS v Microsoft Exceli. Informácie o funkcii DAY nájdete v článku DAY (funkcia).

Popis

Vráti počet dní medzi dvomi dátumami.

Syntax

DAYS(koncový_dátum; počiatočný_dátum)

Syntax funkcie DAYS má nasledujúce argumenty:

  • Koncový_dátum    Povinný argument. Počiatočný_dátum a koncový_dátum sú dva dátumy, medzi ktorými chcete spočítať počet dní.

  • Počiatočný_dátum   Povinný argument. Počiatočný_dátum a koncový_dátum sú dva dátumy, medzi ktorými chcete spočítať počet dní.

Poznámka: Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. 1900 je na základe predvoleného nastavenia poradové číslo 1 a Január 1, 2008 je poradové číslo 39448, pretože je 39447 dní po 1. januári, 1900.

Poznámky

  • Ak sú oba argumenty dátumu čísla, funkcia DAYS použije vzorec KoncovýDátum – PočiatočnýDátum na výpočet počtu dní medzi obomi dátumami.

  • Ak je niektorý z argumentov dátumu text, daný argument sa spracováva pomocou funkcie DATEVALUE(text_dátumu), ktorá vráti celočíselný dátum namiesto časovej zložky.

  • Ak sú argumenty dátumu číselné hodnoty, ktoré nepatria do rozsahu platných dátumov, funkcia DAYS vráti #NUM. .

  • Ak sú argumenty dátumu reťazce, ktoré nie je možné analyzovať ako platné dátumy, funkcia DAYS vráti #VALUE. .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

31.12.2011

1.1.2011

Vzorec

Popis

Výsledok

=DAYS("15.3.11";"1.2.11")

Vypočíta počet dní medzi koncovým dátumom (15.3.11) a počiatočným dátumom (1.2.11). Pri zadávaní dátumu priamo do funkcie ho treba uviesť s úvodzovkami. Výsledok je 42.

42

=DAYS(A2;A3)

Vypočíta počet dní medzi koncovým dátumom v bunke A2 a počiatočným dátumom v bunke A3 (364).

364

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×