Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie DAYS v Microsoft Exceli. Informácie o funkcii DAY nájdete v článku DAY (funkcia).

Popis

Vráti počet dní medzi dvomi dátumami.

Syntax

DAYS(koncový_dátum; počiatočný_dátum)

Syntax funkcie DAYS má nasledujúce argumenty:

  • Koncový_dátum    Povinný argument. Počiatočný_dátum a koncový_dátum sú dva dátumy, medzi ktorými chcete spočítať počet dní.

  • Počiatočný_dátum    Povinný argument. Počiatočný_dátum a koncový_dátum sú dva dátumy, medzi ktorými chcete spočítať počet dní.

Poznámka: Excel dátumy ako poradové čísla, aby sa mohli použiť vo výpočtoch. Podľa predvoleného nastavenia má 1. január 1900 poradové číslo 1 a 1. január 2008 poradové číslo 39 448, pretože je to 39447 dní po 1. januári 1900.

Poznámky

  • Ak sú oba argumenty dátumu čísla, funkcia DAYS použije vzorec KoncovýDátum – PočiatočnýDátum na výpočet počtu dní medzi obomi dátumami.

  • Ak je niektorý z argumentov dátumu text, daný argument sa spracováva pomocou funkcie DATEVALUE(text_dátumu), ktorá vráti celočíselný dátum namiesto časovej zložky.

  • Ak sú argumenty dátumu číselné hodnoty mimo rozsahu platných dátumov, funkcia DAYS vráti #NUM! .

  • Ak sú argumenty dátumu reťazce, ktoré nemožno zobraziť ako platné dátumy, funkcia DAYS vráti #VALUE! .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

31-DEC-2021

1.1.2021

Vzorec

Popis

Výsledok

=DAYS("15-MAR-2021";"1-FEB-2021")

Vyhľadá počet dní medzi koncovým dátumom (15. MAREC 2021) a počiatočným dátumom (1. FEBRUÁR 2021). Pri zadávaní dátumu priamo do funkcie ho treba uviesť s úvodzovkami. Výsledok je 42.

42

=DAYS(A2;A3)

Vypočíta počet dní medzi koncovým dátumom v bunke A2 a počiatočným dátumom v bunke A3 (364).

364

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×