Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie DAYS360 v Microsoft Exceli.

Popis

Funkcia DAYS360 vráti počet dní medzi dvomi dátumami na základe roka s 360 dňami (dvanásť 30-dňových mesiacov), ktorý sa používa v niektorých účtovných výpočtoch. Táto funkcia vám pomôže vypočítať platby, ak je váš účtovný systém založený na dvanástich 30-dňových mesiacoch.

Syntax

DAYS360(počiatočný_dátum;koncový_dátum;[metóda])

Syntax funkcie DAYS360 obsahuje nasledovné argumenty:

  • Start_date, end_date    Povinný argument. Dva dátumy, medzi ktorými chcete zistiť počet dní. Ak sa start_date vyskytne po end_date, funkcia DAYS360 vráti záporné číslo. Dátumy by sa mali zadať pomocou funkcie DATE alebo odvodiť z výsledkov iných vzorcov alebo funkcií. Ak chcete napríklad vrátiť 23. máj 2008, použite funkciu DATE(2008 ;5;23 ). Ak zadáte dátum ako text, môžu sa vyskytnúť problémy.

  • Metóda    Voliteľný argument. Logická hodnota, ktorá určuje, či sa použije americký alebo európsky spôsob výpočtu.

Metóda

Definovaný

FALSE alebo vynechaný

Metóda US (NASD). Ak je počiatočný dátum posledným dňom v mesiaci, stane sa 30. dňom toho istého mesiaca. Ak je koncový dátum posledným dňom v mesiaci a počiatočný dátum je skorší ako 30. deň v mesiaci, koncový dátum sa stane 1. dňom nasledujúceho mesiaca; v opačnom prípade sa koncový dátum rovná 30.

TRUE

európskej metóde. Počiatočné dátumy a koncové dátumy, ktoré sa vyskytujú v 31. deň v mesiaci, sa rovnajú 30.

Poznámka: Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. Predvolene je 1. január 1900 poradové číslo 1 a 1. január 2008 poradové číslo 39448, pretože je to 39 447 dní po 1. januári 1900.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Dátumy

1-Jan-11

30-Jan-11

1-Feb-11

31-Dec-11

Vzorec

Popis

Výsledok

=DAYS360(A3;A4)

Počet dní medzi dátumami 30.1.2011 a 1.2.2011 v 360-dňovom kalendárnom roku.

1

=DAYS360(A2;A5)

Počet dní medzi dátumami 1.1.2011 a 31.12.2011 v 360-dňovom kalendárnom roku.

360

=DAYS360(A2;A4)

Počet dní medzi dátumami 1.1.2011 a 01.2.2011 v 360-dňovom kalendárnom roku.

30

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×