Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie DB v Microsoft Exceli.

Popis

Vypočíta odpis majetku za zadané obdobie podľa metódy klesajúceho zostatku s pevným koeficientom.

Syntax

DB(cena; zostatok; životnosť; obdobie; [mesiac])

Syntax funkcie DB obsahuje nasledovné argumenty:

 • Cena    Povinný argument. Vstupná cena majetku.

 • Zostatok    Povinný argument. Hodnota na konci odpisovania (zostatková cena majetku).

 • Život    Povinný argument. Počet období, v ktorých sa majetok odpisuje (niekedy sa nazýva životnosť majetku).

 • Obdobie    Povinný argument. Obdobie, za ktoré chcete vypočítať odpis. Argument obdobie musí byť zadaný v rovnakých jednotkách ako argument životnosť.

 • Mesiac    Voliteľný argument. Počet mesiacov v prvom roku odpisovania. Ak tento argument nezadáte, použije sa hodnota 12.

Poznámky

 • Metóda klesajúceho zostatku s pevným koeficientom vypočíta odpis pomocou pevného koeficientu. Funkcia DB používa na výpočet odpisu za určité obdobie nasledovné vzorce:

  (vstupná cena - celkové odpisy za predchádzajúce obdobia) * koeficient

  kde:

  koeficient = 1 - ((zostatková cena / vstupná cena) ^ (1 / životnosť)), zaokrúhlené na tri desatinné miesta.

 • Odpis za prvé a posledné obdobie sa vypočíta osobitným spôsobom. Pre prvé obdobie používa funkcia DB tento vzorec:

  vstupná cena * koeficient * mesiac / 12

 • Pre posledné obdobie používa funkcia DB tento vzorec:

  ((vstupná cena - celkové odpisy za predchádzajúce obdobia) * koeficient * (12 - mesiac)) / 12

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

1 000 000 EUR

Počiatočné náklady

100 000 EUR

Zostatková hodnota

6

Životnosť v rokoch

Vzorec

Popis

Výsledok

=DB(A2;A3;A4;1;7)

Odpisy za prvý rok, započítava sa iba 7 mesiacov.

186 083,33 EUR

=DB(A2;A3;A4;2;7)

Odpisy za druhý rok

259 639,42 EUR

=DB(A2;A3;A4;3;7)

Odpisy za tretí rok

176 814,44 EUR

=DB(A2;A3;A4;4;7)

Odpisy za štvrtý rok

120 410,64 EUR

=DB(A2;A3;A4;5;7)

Odpisy za piaty rok

81 999,64 EUR

=DB(A2;A3;A4;6;7)

Odpisy za šiesty rok

55 841,76 EUR

=DB(A2;A3;A4;7;7)

Odpisy za siedmy rok, započíta sa iba 5 mesiacov.

15 845,10 EUR

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×