Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie DDB v Microsoft Exceli.

Popis

Vypočíta odpis majetku za zadané obdobie podľa metódy dvojnásobného odpisovania z klesajúceho zostatku alebo inej zadanej metódy.

Syntax

DDB(cena; zostatok; životnosť; obdobie; [faktor])

Syntax funkcie DDB obsahuje nasledovné argumenty:

  • Cena    Povinný argument. Vstupná cena majetku.

  • Zostatok    Povinný argument. Hodnota na konci odpisovania (zostatková cena majetku). Táto hodnota môže byť 0.

  • Život    Povinný argument. Počet období, v ktorých sa majetok odpisuje (niekedy sa nazýva životnosť majetku).

  • Obdobie    Povinný argument. Obdobie, za ktoré chcete vypočítať odpis. Argument obdobie musí byť zadaný v rovnakých jednotkách ako argument životnosť.

  • Faktor    Voliteľný argument. Miera poklesu zostatku. Ak tento argument nezadáte, použije sa hodnota 2 (metóda dvojnásobného odpisovania z klesajúceho zostatku).

Dôležité: Hodnoty všetkých piatich argumentov musia byť kladné čísla.

Poznámky

  • Metóda dvojitého odpisovania z klesajúceho zostatku je metódou zrýchleného odpisovania. Odpis je najvyšší v prvom období a v nasledujúcich obdobiach klesá. Funkcia DDB používa na výpočet odpisu za určité obdobie nasledovný vzorec:

Min( (náklady – celkové odpisy za predchádzajúce obdobia) * (faktor / životnosť), (náklady – zostatková hodnota – celkové odpisy za predchádzajúce obdobia) )

  • Ak nechcete použiť dvojité odpisovanie, zadajte iný faktor.

  • Ak chcete prejsť na metódu rovnomerného odpisovania, keď je hodnota odpisu vyššia ako klesajúci zostatok, použite funkciu VDB.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

 

2 400 EUR

Počiatočné náklady

300 EUR

Zostatková hodnota

10

Životnosť v rokoch

Vzorec

Popis

Výsledok

=DDB(A2;A3;A4*365;1)

Odpis za prvý deň s použitím metódy dvojnásobného odpisovania z klesajúceho zostatku. Predvolený faktor je 2.

1,32 EUR

=DDB(A2;A3;A4*12;1;2)

Odpisy za prvý mesiac.

40,00 EUR

=DDB(A2;A3;A4;1;2)

Odpisy za prvý rok.

480,00 EUR

=DDB(A2;A3;A4;2;1,5)

Odpisy za druhý rok s použitím faktora 1,5 namiesto metódy dvojnásobného odpisovania z klesajúceho zostatku.

306,00 EUR

=DDB(A2;A3;A4;10)

Odpisy za desiaty rok. Predvolený faktor je 2.

22,12 EUR

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×