Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie DEC2BIN v Microsoft Exceli.

Popis

Skonvertuje desiatkové číslo na binárne.

Syntax

DEC2BIN(číslo; [miesta])

Syntax funkcie DEC2BIN obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Desiatkové celé číslo, ktoré chcete skonvertovať. Ak je toto číslo záporné, argument miesta sa nevezme do úvahy a funkcia DEC2BIN vráti binárne číslo dlhé 10 znakov (10 bitov), v ktorom najvýznamnejší bit je bit znamienka. Zvyšných 9 bitov určuje veľkosť čísla. Záporné čísla sa vyjadrujú pomocou binárnej doplnkovej notácie.

  • Miesta    Voliteľný argument. Počet znakov, ktoré sa majú použiť. Ak je tento argument vynechaný, funkcia DEC2BIN použije najmenší potrebný počet znakov. Tento argument je užitočný, ak chcete výslednú hodnotu doplniť zľava nulami.

Poznámky

  • Ak číslo < -512 alebo ak číslo > 511, DEC2BIN vráti #NUM! .

  • Ak číslo nie je číselná hodnota, DEC2BIN vráti #VALUE! .

  • Ak DEC2BIN vyžaduje viac miesta, ako je počet znakov, vráti #NUM! .

  • Ak argument Miesta nie je celé číslo, skráti sa.

  • Ak argument Miesta nie je číselná hodnota, funkcia DEC2BIN vráti #VALUE! .

  • Ak je argument Miesta nula alebo záporný, DEC2BIN vráti #NUM! .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=DEC2BIN(9; 4)

Skonvertuje číslo 9 z desiatkovej do dvojkovej sústavy. Výsledný zápis čísla bude obsahovať 4 znaky.

1001

=DEC2BIN(-100)

Skonvertuje číslo -100 z desiatkovej do dvojkovej sústavy.

1110011100

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×