Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie DEC2HEX v Microsoft Exceli.

Popis

Skonvertuje desiatkové číslo na šestnástkové.

Syntax

DEC2HEX(číslo; [miesta])

Syntax funkcie DEC2HEX obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Desiatkové celé číslo, ktoré chcete skonvertovať. Ak je číslo záporné, argument miesta sa nevezme do úvahy a funkcia DEC2HEX vráti šestnástkové číslo dlhé 10 znakov (40 bitov), v ktorom najvýznamnejší bit je bit znamienka. Zvyšných 39 bitov určuje veľkosť čísla. Záporné čísla sa vyjadrujú pomocou binárnej doplnkovej notácie.

  • Miesta    Voliteľný argument. Počet znakov, ktoré sa majú použiť. Ak je tento argument vynechaný, funkcia DEC2HEX použije najmenší potrebný počet znakov. Tento argument je užitočný, ak chcete výslednú hodnotu doplniť zľava nulami.

Poznámky

  • Ak je číslo < -549 755 813 888 alebo ak je číslo > 549 755 813 887, funkcia DEC2HEX vráti #NUM! .

  • Ak argument Číslo nie je numerický, DEC2HEX vráti #VALUE! .

  • Ak výsledok DEC2HEX vyžaduje viac ako počet zadaných Places znakov, vráti #NUM! .
    Napríklad DEC2HEX(64;1) vráti chybovú hodnotu, pretože výsledok (40) vyžaduje dva znaky.

  • Ak argument Miesta nie je celé číslo, skráti sa.

  • Ak Places nie je číselná hodnota, DEC2HEX vráti #VALUE! .

  • Ak je Places záporná hodnota, DEC2HEX vráti #NUM! .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=DEC2HEX(100; 4)

Skonvertuje hodnotu 100 z desiatkovej do šestnástkovej sústavy. Výsledný zápis čísla bude obsahovať 4 znaky (na začiatok čísla sa pridajú dve nuly).

0064

=DEC2HEX(-54)

Skonvertuje hodnotu -54 z desiatkovej do šestnástkovej sústavy.

FFFFFFFFCA

=DEC2HEX(28)

Skonvertuje hodnotu 28 z desiatkovej do šestnástkovej sústavy.

1C

=DEC2HEX(64,1)

Vráti #NUM! chybová hodnota, pretože výsledok (40) vyžaduje 2 miesta znakov.

#ČÍSLO!

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×