DECIMAL (funkcia)

V tomto článku je popísaná syntax vzorca a používanie desatinnej čiarky  Funkcia v Microsoft Exceli.

Popis

Konvertuje textové vyjadrenie čísla v danom základe na desatinné číslo.

Syntax

DECIMAL(text; základ_sústavy)

Syntax funkcie DECIMAL obsahuje nasledujúce argumenty.

  • Text    Povinné.

  • Základ sústavy    Povinný argument. Argument základ sústavy musí byť celé číslo.

Poznámky

  • Dĺžka reťazca argumentu Text musí byť menšia alebo rovná 255 znakom.

  • Argumentom Text môže byť akákoľvek kombinácia alfanumerických znakov, ktoré platia pre argument základ sústavy a nerozlišujú veľké a malé písmená.

  • V programe Excel je podporovaný argument Text, ktorý je väčší alebo rovný 0 a menší ako 2^53. Textový argument, ktorý je väčší ako 2^53, môže viesť k nepresnostiam.

  • Argument základ sústavy musí byť väčší alebo rovný 2 (binárne alebo základné číslo 2) a menší alebo rovný 36.
    Ak je argument základ sústavy väčší ako 10, podľa potreby používa číselné hodnoty 0-9 a písmená A-Z. Napríklad základ 16 (hexadecimálny) používa číselné hodnoty 0-9 a písmená A-F a základ 36 0-9 a A-Z.

  • Ak je niektorý z argumentov mimo jeho obmedzení, DESATINné číslo môže vrátiť #NUM. alebo #VALUE! .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

Popis fungovania

=DECIMAL("FF";16)

Skonvertuje hodnotu FF zo šestnástkovej sústavy (so základom 16) na ekvivalentnú hodnotu v desiatkovej sústave (so základom 10) (255).

=DECIMAL("FF";16)

"F" je v polohe 15 v Base 16 číselnom systéme. Keďže všetky číselné systémy začínajú číslom 0, šestnásty znak v šestnástkovej sústave sa bude nachádzať v pätnástom umiestnení. Vzorec uvedený nižšie znázorňuje, ako sa skonvertuje na desatinné číslo:

Funkcia HEX2DEC v bunke C3 overuje tento výsledok.

=HEX2DEC("ff")

Vzorec

=(15*(16^1))+(15*(16^0))

'=DECIMAL(111;2)

Skonvertuje hodnotu 111 z dvojkovej sústavy (so základom 2) na ekvivalentnú hodnotu v desiatkovej sústave (so základom 10) (7).

=DECIMAL(111;2)

číslo 1 sa nachádza v polohe 1 v systéme Number Base 2. Vzorec uvedený nižšie znázorňuje, ako sa skonvertuje na desatinné číslo:

Funkcia BIN2DEC v bunke C6 overuje tento výsledok.

=BIN2DEC(111)

Vzorec

=(1*(2^2))+(1*(2^1))+(1*(2^0))

'=DECIMAL("zap";36)

Skonvertuje hodnotu zap v číselnej sústave so základom 36 na ekvivalentnú hodnotu v desiatkovej sústave (45745).

=DECIMAL("zap";36)

"z" je v polohe 35, "a" je v polohe 10 a "p" je v pozícii 25. Vzorec uvedený nižšie znázorňuje, ako sa skonvertuje na desatinné číslo.

Vzorec

=(35*(36^2))+(10*(36^1))+(25*(36^0))

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×