Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie DECIMAL  v Microsoft Exceli.

Popis

Konvertuje textové vyjadrenie čísla v danom základe na desatinné číslo.

Syntax

DECIMAL(text; základ_sústavy)

Syntax funkcie DECIMAL obsahuje nasledujúce argumenty.

  • Text    Povinné.

  • Základ sústavy    Povinný argument. Argument základ sústavy musí byť celé číslo.

Poznámky

  • Dĺžka reťazca argumentu Text musí byť menšia alebo rovná 255 znakom.

  • Argumentom Text môže byť akákoľvek kombinácia alfanumerických znakov, ktoré platia pre argument základ sústavy a nerozlišujú veľké a malé písmená.

  • V programe Excel je podporovaný argument Text, ktorý je väčší alebo rovný 0 a menší ako 2^53. Textový argument, ktorý je väčší ako 2^53, môže viesť k nepresnostiam.

  • Argument základ sústavy musí byť väčší alebo rovný 2 (binárne alebo základné číslo 2) a menší alebo rovný 36.
    Ak je argument základ sústavy väčší ako 10, podľa potreby používa číselné hodnoty 0-9 a písmená A-Z. Napríklad základ 16 (hexadecimálny) používa číselné hodnoty 0-9 a písmená A-F a základ 36 0-9 a A-Z.

  • Ak sa ktorýkoľvek argument nachádza mimo svojich obmedzení, funkcia DECIMAL môže vrátiť #NUM! alebo #HODNOTA! .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

Popis fungovania

=DECIMAL("FF";16)

Skonvertuje hodnotu FF zo šestnástkovej sústavy (so základom 16) na ekvivalentnú hodnotu v desiatkovej sústave (so základom 10) (255).

=DECIMAL("FF";16)

"F" je na pozícii 15 v číselnom systéme so základom 16. Keďže všetky číselné systémy začínajú 0, 16. znak v šestnástkovej sústave bude na 15. pozícii. Vzorec nižšie znázorňuje, ako sa skonvertuje na desatinné číslo:

Funkcia HEX2DEC v bunke C3 overuje tento výsledok.

=HEX2DEC("ff")

Vzorec

=(15*(16^1))+(15*(16^0))

'=DECIMAL(111;2)

Skonvertuje hodnotu 111 z dvojkovej sústavy (so základom 2) na ekvivalentnú hodnotu v desiatkovej sústave (so základom 10) (7).

=DECIMAL(111;2)

Hodnota 1 je v číselnom systéme so základom 2 na pozícii 1. Vzorec nižšie znázorňuje, ako sa skonvertuje na desatinné číslo:

Funkcia BIN2DEC v bunke C6 overuje tento výsledok.

=BIN2DEC(111)

Vzorec

=(1*(2^2))+(1*(2^1))+(1*(2^0))

'=DECIMAL("zap";36)

Skonvertuje hodnotu zap v číselnej sústave so základom 36 na ekvivalentnú hodnotu v desiatkovej sústave (45745).

=DECIMAL("zap";36)

"z" je na 35. pozícii, "a" je na 10. pozícii a "p" je na 25. pozícii. Vzorec nižšie znázorňuje, ako sa skonvertuje na desatinné číslo.

Vzorec

=(35*(36^2))+(10*(36^1))+(25*(36^0))

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×