Dialógové okno Blok pre adresu

V tomto dialógovom okne sa prispôsobí blok s adresou v rámci vašej korešpondencie.

  • Zadanie prvkov adresy    Používa sa na formátovanie mena a adresy príjemcov.

    • Vloženie mena príjemcov v tomto formáte    Vyberte spôsob, ako sa tejto osobe bude zaoberať, od mena neformálnej až po celú rodinu (vyžaduje sa informácia v zdroji údajov).

    • Vloženie názvu spoločnosti    Ak sa nachádzate v zdroji údajov, môžete zahrnúť alebo vylúčiť názov spoločnosti.

    • Vloženie poštovej adresy    Používa poštové formátovanie. Môžete sa tiež rozhodnúť, že krajinu alebo oblasti adresy budú vždy obsahovať alebo vylúčiť, alebo len v prípade, že je táto krajina alebo oblasť iná (na základe zdroja údajov).

  • Formátovať adresu podľa cieľovej krajiny alebo oblasti    Prispôsobte adresu podľa miestnych formátov.

Ukážka    Zdroj údajov poštového zoznamu sa používa na zobrazenie vzhľadu bloku pre adresu. Na posúvanie záznamov použite šípky.

Riešenie problémov    Umožňuje vyriešiť problémy, pri ktorých Word nesprávne nezhoduje chýbajúce polia s adresami. Výberom položky Prispôsobiť polia otvorte dialógové okno na opravu.

OK    Uloží zmeny a zavrie dialógové okno.

Zrušiť    Ignoruje zmeny a zavrie dialógové okno.

Dialógové okno Vloženie bloku pre adresu

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

Pripojiť k Microsoft insiderov chcú >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×