Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Stále viac používateľov a organizácií používa digitálne dokumenty namiesto papierových dokumentov na vykonávanie každodenných transakcií. Obmedzením závislosti od papierových dokumentov chránime životné prostredie a zdroje planéty. Digitálne podpisy podporujú túto zmenu poskytnutím záruky týkajúcej sa pravosti digitálneho dokumentu.

Ďalšie informácie nájdete v téme Pridanie a odstránenie digitálneho podpisu v súboroch balíka Office.

Čo vás zaujíma?

Čo je digitálny podpis?

Digitálny podpis predstavuje elektronickú zašifrovanú overovaciu pečiatku pre digitálne informácie, napríklad v e-mailových správach, makrách alebo elektronických dokumentoch. Podpis potvrdzuje, že informácie pochádzajúce od podpísanej osoby neboli zmenené.

Príklad riadka pre podpis je uvedený na obrázku nižšie:

Riadok pre podpis s podpisom

Na začiatok stránky

Podpisový certifikát a certifikačná autorita

Podpisový certifikát     Ak si chcete vytvoriť digitálny podpis, musíte mať podpisový certifikát, ktorý osvedčuje vašu identitu. Keď odošlete digitálne podpísané makro alebo dokument, zároveň odošlete svoj certifikát a verejný kľúč. Certifikáty sú vydávané certifikačnými autoritami a môžu byť zrušené, podobne ako napríklad vodičské preukazy. Certifikát platí zvyčajne jeden rok, po uplynutí ktorého si podpisujúci musí obnoviť alebo získať nový podpisový certifikát, aby sa potvrdila jeho identita.

Poznámka: Ďalšie informácie o verejných a súkromných kľúčoch nájdete v tomto článku.

Certifikačná autorita (CA)     Certifikačná autorita je podobný subjekt ako verejný notár. Vydáva digitálne certifikáty, podpisuje certifikáty a overuje ich platnosť a sleduje certifikáty, ktoré boli zrušené alebo ktorých platnosť uplynula.

Na začiatok stránky

Záruky digitálneho podpisu

Nasledujúce výrazy a definície uvádzajú, aké záruky poskytujú digitálne podpisy.

  • Pravosť     Potvrdenie pravosti signatára (podpisovateľa).

  • Integrita     Obsah nebol po digitálnom podpísaní zmenený ani sfalšovaný.

  • Neodmietnuteľnosť     Potvrdzuje všetkým stranám pôvod podpísaného obsahu. Neodmietnuteľnosťou sa označuje skutočnosť, že podpisovateľ nemôže odmietnuť súvislosť medzi podpísaným obsahom a svojou osobou.

  • Notárske overenie     Podpisy v súboroch programov Microsoft Word, Microsoft Excel alebo Microsoft PowerPoint, ktoré majú časovú pečiatku zabezpečeného servera časových pečiatok, nemajú v žiadnom prípade platnosť notárskeho overenia.

Poskytnutie týchto záruk vyžaduje, aby tvorca obsahu pri digitálnom podpisovaní obsahu použil podpis, ktorý spĺňa nasledovné kritériá:

  • digitálny podpis musí byť platný,

  • certifikát priradený k digitálnemu podpisu musí byť aktuálny (jeho platnosť ešte neuplynula),

  • podpisujúca sa osoba alebo organizácia, ktorá sa označuje ako vydavateľ, je dôveryhodná,

    Dôležité: Podpísané dokumenty s platnou časovou pečiatkou sa považujú za dokumenty s platným podpisom bez ohľadu na vek podpisového certifikátu.

  • certifikát priradený k digitálnemu podpisu bol vydaný podpisujúcemu vydavateľovi renomovanou certifikačnou autoritou (CA).

Dialógové okno Certifikát

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Vyhľadajte riešenia bežných problémov alebo získajte pomoc od agenta podpory.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×