Posledná aktualizácia: jún 2013

Obsah

Doplnok týkajúci sa ochrany osobných údajov pre Microsoft Lync Web App

Táto stránka je doplnkom k prehláseniu o ochrane osobných údajov v produktoch Microsoft Lync. Ak chcete pochopiť postupy zhromažďovania a používania údajov pre konkrétny produkt alebo konkrétnu službu Lync od spoločnosti Microsoft, odporúčame prečítať si prehlásenie o ochrane osobných údajov pre produkty Microsoft Lync, ako aj tento doplnok.

Tento doplnok týkajúci sa ochrany osobných údajov sa zaoberá nasadením a používaním komunikačného softvéru Microsoft Lync Web App nasadeného v rámci podniku, na ktorého schôdzach online sa zúčastňujete cez Lync Web App. Ak podnik používa Lync Web App ako súčasť online riešenia alebo služby (inými slovami, servery, na ktorých je spustený softvér, hosťuje tretia strana [napríklad spoločnosť Microsoft]), údaje sa prenesú tejto tretej strane. Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní vašich údajov, ktoré sú prenesené tretej strane, obráťte sa na správcu podniku hosťujúcej strany alebo na poskytovateľa služby.

Zapisovanie do denníka na strane klienta

Popis tejto funkcie: Funkcia zapisovania do denníka na strane klienta umožňuje zbierať informácie, pomocou ktorých môže oddelenie podpory druhej úrovne určiť príčinu problému. Záznamy v denníku zo strany klienta sa uchovávajú lokálne v počítači používateľa.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Keď je povolené zapisovanie do denníka na strane klienta, v umiestnení nakonfigurovanom IT správcom spoločnosti, ktorého schôdze sa zúčastňujete, sa budú do denníka zapisovať a ukladať špecifické informácie o používaní. Do denníka na strane klienta sa ukladajú napríklad predmety a miesta konania schôdzí, správy využívajúce protokol SIP (session initiation protocol), odpovede na pozvánky cez Lync, informácie o odosielateľovi a príjemcovi okamžitých správ, informácie o trase správy, zoznamy kontaktov používateľov a informácie o prítomnosti, názvy všetkých aplikácií, príloh, súborov Microsoft PowerPointu, tabúľ či ankiet, ktoré sa zdieľali, vrátane zdieľaných anketových otázok, ako i index ich odpovedí. Obsah konverzácii cez Lync sa v záznamoch denníka na strane klienta neukladá (okamžité správy, balík powerpointových snímok, obsah tabúľ, poznámky, podrobnosti o anketách atď.). Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne údaje.

Použitie informácií: Informácie zhromaždené z denníkov na strane klienta môže využiť oddelenie služieb zákazníkom používateľa alebo sa môžu odoslať spoločnosti Microsoft na riešenie problémov s aplikáciou Lync.

Voľby/ovládanie: Funkcia zapisovania do denníka na strane klienta je predvolene vypnutá. Podnikový správca môže túto funkciu pre svoju organizáciu povoliť alebo zakázať. Funkciu zapisovania do denníka na strane klienta je možné zapnúť podľa týchto krokov:

 1. V pravom hornom rohu hlavného okna aplikácie Lync kliknite na položku Možnosti (ikona ozubeného kolieska).

 2. Vyberte položku Nástroje a kliknite na položku Možnosti.

 3. V dialógovom okne Možnosti kliknite na položku Všeobecné.

 4. V časti Zapisovanie do denníka začiarknite alebo zrušte začiarknutie políčka Zapnúť zapisovanie do denníka.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Súbory cookie

Popis tejto funkcie: Lync Web App používa súbory cookie, čo sú malé textové súbory, ktoré si webový server môže prečítať v doméne, ktorá súbory cookie umiesňuje na pevný disk. Súbory cookie môžeme použiť na ukladanie vašich používateľských preferencií a nastavení. pomoc s prihlásením; a zachovať pripojenie k serveru a afinitu zdrojov.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Lync Web App nepoužíva súbory cookie ani webové signály na cielené reklamy ani na zhromažďovanie vašich osobných údajov. Všetky súbory cookie sú súbory cookie relácií.

Voľby/ovládanie:

Ovládacie prvky prehliadača na blokovanie súborov cookie. Väčšina webových prehliadačov súbory cookie prijíma automaticky, nastavenie prehliadača však zvyčajne môžete upraviť tak, aby sa súbory cookie blokovali. Napríklad v Internet Exploreri 9 môžete súbory cookie zablokovať vykonaním týchto krokov:

 1. Kliknite na položku Nástroje a potom vyberte možnosť Možnosti siete internet.

 2. Kliknite na kartu Ochrana osobných údajov nachádzajúcu sa v hornej časti okna.

 3. Posunutím jazdca nahor alebo nadol vyberte typy súborov cookie, ktoré chcete blokovať.

Pokyny na blokovanie súborov cookie v iných prehliadačoch nájdete na lokalite http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Nezabudnite, že ak súbory cookie zablokujete, nebudete sa možno môcť prihlásiť alebo používať iné interaktívne funkcie lokalít a služieb Microsoft, ktoré závisia od súborov cookie. Taktiež sa možno nebudú dať použiť niektoré predvoľby reklám, ktoré závisia od súborov cookie.

Ovládacie prvky prehliadača slúžiace na odstraňovanie súborov cookie. Prijaté súbory cookie môžete neskôr odstrániť. V Internet Exploreri 9 môžete napríklad súbory cookie odstrániť takto:

 1. Kliknite na položku Nástroje a potom vyberte možnosť Možnosti siete internet.

 2. Na karte Všeobecné kliknite v časti História prehľadávania na tlačidlo Odstrániť.

 3. V kontextovej ponuke začiarknite políčko vedľa položky Súbory cookie.

 4. Kliknite na tlačidlo Odstrániť.

Pokyny na odstraňovanie súborov cookie v iných prehliadačoch nájdete na lokalite http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Nezabudnite, že ak súbory cookie odstránite, odstránia sa aj všetky nastavenia a predvoľby ovládané týmito súbormi cookie vrátane predvolieb reklám a je možné, že ich bude potrebné znova vytvoriť.

Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov

Popis tejto funkcie: Ak sa rozhodnete zúčastniť, program zvyšovania spokojnosti zákazníkov (CEIP) bude zbierať základné informácie o tom, ako využívate Lync Web App, či zvukové zariadenia a videozariadenia počítača. Tieto hlásenia sa odosielajú spoločnosti Microsoft, ktorá na ich základe zdokonaľuje funkcie najčastejšie využívané zákazníkmi a rieši najbežnejšie problémy. Program CEIP zbiera aj informácie o type a počte chýb, ktoré sa vyskytli, o výkone hardvéru a softvéru a o rýchlosti služieb. Spoločnosť Microsoft nebude zbierať vaše meno, adresu ani iné kontaktné údaje.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Keď je táto funkcia zapnutá, informácie programu CEIP sa automaticky odosielajú spoločnosti Microsoft. Ďalšie informácie o zbieraní, spracúvaní alebo prenášaní informácií prostredníctvom programu CEIP sa nachádzajú v prehlásení o používaní osobných údajov pre program zvyšovania spokojnosti zákazníkov spoločnosti Microsoft.

Použitie informácií: Tieto údaje spoločnosť Microsoft použije na zlepšenie kvality, spoľahlivosti a výkonu softvéru a služieb spoločnosti Microsoft.

Výber a ovládanie: Program CEIP je predvolene vypnutý. Správca podniku môže program CEIP vo svojej organizácii povoliť alebo zakázať.

Poznámka:  Ak správca zmení nastavenie aktivácie alebo deaktivácie programu CEIP v čase, keď používateľ používa Lync, nové nastavenie začne platiť až vtedy, keď používateľ Lync ukončí a potom sa opäť prihlási.

Zdieľanie pracovnej plochy a aplikácií

Popis tejto funkcie: Zdieľanie pracovnej plochy a aplikácií umožňuje používateľom spolupracovať prostredníctvom videohovoru a popri tom zdieľať svoju pracovnú plochu alebo vybratú aplikáciu s ostatnými účastníkmi schôdze, vďaka čomu budú môcť zdieľať a upravovať súbory, ako keby sa s kolegami nachádzali v jednej miestnosti. Keď používateľ začne zdieľať svoju pracovnú plochu alebo aplikáciu, môže ju ovládať iba on. Ak sa tak používateľ rozhodne, môže ostatným používateľom umožniť prevziať kontrolu nad jeho zdieľanou plochou alebo aplikáciou, prechádzať nimi a vykonávať zmeny pomocou ich myši a klávesnice (pozrite si časť Zdieľanie ovládania pracovnej plochy a aplikácií). Zdieľanie pracovnej plochy a aplikácií prostredníctvom aplikácie Lync Web App je možné, len ak nainštalujete doplnok aplikácie Lync Web App. Používatelia môžu doplnok nainštalovať počas pripájania k schôdzi alebo budú vyzvaní na inštaláciu doplnku pri prvom pokuse používateľa o použitie funkcie Zdieľanie pracovnej plochy a aplikácií.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Keď je zdieľanie spustené, v závislosti od toho, čo zdieľate, budú môcť všetci účastníci konverzácie vidieť monitor alebo monitory, celú pracovnú plochu alebo vybratú aplikáciu na obrazovkách svojich počítačov. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Funkciu zdieľania pracovnej plochy a aplikácií môžete použiť na spoluprácu s účastníkmi konverzácií a schôdzí.

Výber a ovládanie:

Spustenie zdieľania pracovnej plochy a aplikácií (priamo z konverzácie alebo schôdze):

 1. V okne konverzácie ukážte na ikonu Zdieľať.

 2. V kontextovej ponuke vyberte položku Pracovná plocha alebo Program.

 3. Ak zdieľate pracovnú plochu, v dialógovom okne Zdieľať pracovnú plochu vyberte monitor, ktorý chcete zdieľať.

-alebo-

 1. Ak zdieľate program, v dialógovom okne Zdieľať programy vyberte program(y), ktoré chcete zdieľať.

 2. Kliknite na položku Zdieľať.

Zastavenie zdieľania pracovnej plochy alebo aplikácie

 • V okne konverzácie z panela zdieľania v hornej časti oblasti obsahu vyberte položku Zastaviť zdieľanie.

  Dôležité: 

  • Dokumenty alebo obrázky otvorené na vašej pracovnej ploche chránené softvérom na správu digitálnych prístupových práv môžu uvidieť ďalší používatelia, s ktorými zdieľate pracovnú plochu počas konverzácie cez Lync Web App.

  • Niektoré aplikácie, napríklad Visio, Excel a Notepad, nemožno zdieľať po jednotlivých oknách. To znamená, že ak máte otvorených viacero okien danej aplikácie, Lync Web App bude zdieľať všetky otvorené (neminimalizované) okná. Lync Web App zobrazí okolo všetkých zdieľaných okien orámovanie zdieľania, ktoré označuje, že tieto okná sa zdieľajú.

  • Aj v prípade, že sa v systéme Windows 8 nezobrazuje panel zdieľania, ak sa používateľ presunie z režimu pracovnej plochy, časti obrazovky prekrývajúce sa s aplikáciou, ktorá bola pôvodne zdieľaná, sa môžu zobrazovať naďalej.

Zdieľanie ovládania pracovnej plochy a aplikácií

Popis tejto funkcie: Zdieľanie ovládania pracovnej plochy a aplikácií umožňuje používateľom udeliť povolenie na ovládanie svojej zdieľanej pracovnej plochy alebo aplikácie ďalším účastníkom schôdze, ktorí v inom počítači tiež používajú Lync alebo Lync Web App.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Po udelení povolenia na ovládania môže daná osoba ovládať zdieľanú pracovnú plochu alebo aplikáciu a vykonávať zmeny, ako keby sama zdieľaný počítač používala pomocou klávesnice a myši. Používateľ, ktorý pracovnú plochu alebo aplikáciu zdieľa, ako aj ostatní účastníci konverzácie alebo schôdze cez Lync, môžu sledovať vykonávanie týchto zmien. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Zdieľanie ovládania pracovnej plochy a aplikácie umožňuje účastníkovi konverzácie alebo schôdze ovládať zdieľanú pracovnú plochu alebo aplikáciu, kým ho vy a ostatní účastníci konverzácie pozorujete.

Výber a ovládanie:

Ak chcete zdieľať ovládanie svojej pracovnej plochy alebo aplikácie (ak ešte nezdieľate, pozrite Zdieľanie pracovnej plochy a aplikácie):

 1. Kliknite na možnosť Odovzdať ovládanie v hornej časti obrazovky.

 2. Vyberte, komu chcete ovládanie odovzdať.

Ak chcete prevziať ovládanie pracovnej plochy od vzdialeného účastníka, postupujte takto:

 1. Kliknite na možnosť Odovzdať ovládanie v hornej časti obrazovky.

 2. Kliknite na položku Prevziať ovládanie.

Výmena okamžitých správ medzi viacerými účastníkmi schôdze

Popis tejto funkcie: Výmena okamžitých správ medzi viacerými účastníkmi schôdze umožňuje účastníkom schôdze cez Lync Web App odosielať a prijímať okamžité správy. Odoslané správy vidia všetci účastníci.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Okamžité správy odoslané ktorýmkoľvek účastníkom sa vysielajú všetkým účastníkom konverzácie, ktorí sa k nej pripojili (okrem tých, ktorí sa pripojili cez telefón), spolu s menom a časovou pečiatkou odosielateľa. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Okamžité správy môžete použiť na spoluprácu s ostatnými účastníkmi schôdze. Okrem iného môžete zdieľať písaný text, ako napríklad webovú adresu, jazyk konceptu pre dokument atď.

Výber a ovládanie: Ak chce používateľ zapnúť funkciu Výmena okamžitých správ medzi viacerými účastníkmi, musí kliknúť na tlačidlo okamžitej správy v okne konverzácie.

Dôležité:  Účastníkom používajúcim počítačovú aplikáciu Lync sa môže prepis konverzácie cez okamžité správy automaticky ukladať do počítača. Používatelia aplikácie Lync Web App môžu mať možnosť vybrať a skopírovať prepis konverzácie cez okamžité správy z webovej stránky aplikácie Lync Web App do inej aplikácie.

Prílohy schôdze

Popis tejto funkcie: Príloha schôdze umožňuje organizátorom schôdze nahrávať a zdieľať súbory s účastníkmi schôdze formou zobrazenia počas schôdze alebo poskytnutím na stiahnutie neskôr.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Prílohy schôdze nahráva organizátor schôdze a uchovávajú sa na Lync Serveri. Dobu uchovania príloh na serveri nastavuje podnikový správca. Pre organizátora schôdze a účastníkov sú k dispozícii na stiahnutie, kým ich organizátor schôdze neodstráni alebo kým neuplynie doba uchovania nastavená podnikovým správcom. Po dosiahnutí tohto času sa prílohy schôdze odstránia. Spoločnosti Microsoft sa neodosielajú žiadne informácie.

Použitie informácií: Nahraté prílohy schôdze sa zdieľajú s účastníkmi schôdze, ktorí si ich môžu stiahnuť. Dostupnosť príloh je možné obmedziť v závislosti od rolí jednotlivých účastníkov schôdze (organizátor, prezentujúci, všetci). Ak má niektorá rola zamedzený prístup k niektorej z príloh, táto príloha sa nezobrazí v jej zozname príloh.

Voľby/ovládanie:

 1. V okne konverzácie ukážte na ikonu Zdieľať.

 2. Vyberte kartu Prílohy.

 3. Kliknite na položku Pridať prílohu.

 4. V dialógovom okne Vybrať požadovaný súbor vyhľadajte prílohu, ktorú chcete pridať, a vyberte súbor.

 5. Kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Vlastníci schôdze môžu obmedziť dostupnosť na stiahnutie v závislosti od roly účastníka (organizátor, prezentujúci, všetci) týmto postupom:

 1. V okne konverzácie ukážte na ikonu Zdieľať.

 2. Pod kartou Prílohy kliknite na položku Spravovať prílohy.

 3. V dialógovom okne Prílohy v časti Povolenia vyberte z rozbaľovacieho zoznamu požadovanú možnosť.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:  Ak majú niektoré roly k prílohe obmedzený prístup, táto príloha sa nezobrazí v ich zozname obsahu a nebudú si ju môcť uložiť do počítača.

Telefonické pripojenie k schôdzi

Popis tejto funkcie: Telefonické pripojenie k schôdzi umožňuje používateľom aplikácie Lync prítomným na schôdzi pridať k existujúcej konverzácii alebo schôdzi so zvukom a videom (AV) číslo jednotnej telefónnej siete (PSTN). Používateľa siete PSTN je možné pridať volaním na číslo PSTN z klávesnice na vytáčanie aplikácie Lync. Používateľ siete PSTN sa pridá prijatím hovoru.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Používateľ siete PSTN pri prijatí hovoru slúžiaceho ako pozvanie do schôdze uvidí ako identifikáciu volajúceho buď organizátora schôdze alebo účastníka schôdze.

Použitie informácií: Identifikácia volajúceho slúži na to, aby osoba prijímajúca hovor videla identitu volajúceho.

Výber a ovládanie: Túto funkciu nemôžu ovládať používatelia ani podnikový správca.

Doplnok aplikácie Microsoft Lync Web App

Popis tejto funkcie: Doplnok aplikácie Lync Web App umožňuje používateľom aplikácie Lync Web App prijímať zvuk a video, ktoré zdieľajú ostatní účastníci schôdze, rovnako ako zdieľať zvuk a video pomocou videokamery, reproduktorov a mikrofónu.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Keď po nainštalovaní doplnku zdieľa používateľ aplikácie Lync Web App zvuk a video v rámci schôdze, ostatní účastníci budú môcť vidieť a počuť všetko, čo zaznamená videokamera a mikrofón používateľa aplikácie Lync Web App. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Poznámky: 

 • Hoci sa inštalácia doplnku aplikácie Lync Web App dôrazne odporúča, je voliteľná. Zdieľanie zvuku a videa cez Lync Web App však bez tohto doplnku nie je možné.

 • Ak používateľ nemá k počítaču pripojené videozariadenie, bude môcť zobraziť video ostatných používateľov schôdze.

Využitie informácií: Hlasová konverzácia a videokonverzácia používateľa aplikácie Lync Web App slúži na zlepšenie používania schôdzí cez Lync, keďže umožňujú interaktívnejšiu komunikáciu.

Voľby/ovládanie: Po pripojení k schôdzi online sa video používateľa aplikácie Lync Web App nezdieľa a mikrofón je predvolene stlmený. Používateľ aplikácie Lync Web App však bude prijímať zvuk a video, ktoré aktuálne zdieľajú ostatní účastníci schôdze.

Ak sa používateľ prvýkrát pokúša pripojiť k schôdzi cez Lync Web App, bude vyzvaný na inštaláciu doplnku.

Stlmenie alebo zrušenie stlmenia odchádzajúceho zvuku:

 1. V okne konverzácie ukážte na ikonu Zvuk.

 2. V dialógovom okne Zariadenia kliknite na tlačidlo Stlmiť.

Stlmenie alebo zrušenie stlmenia prichádzajúceho zvuku:

 1. V okne konverzácie ukážte na ikonu Zvuk.

 2. V dialógovom okne Zariadenia kliknite na tlačidlo Reproduktor.

Spustenie odchádzajúceho videa:

 1. V okne konverzácie ukážte na ikonu Video.

 2. V dialógovom okne Video kliknite na tlačidlo Spustiť video.

Ukončenie alebo pozastavenie odchádzajúceho videa:

 1. V okne konverzácie ukážte na ikonu Video.

 2. V dialógovom okne Video kliknite na tlačidlo Pozastaviť video alebo Ukončiť video.

Odinštalovanie doplnku aplikácie Lync Web App:

 1. V ovládacom paneli kliknite na položku Programy.

 2. Kliknite na položku Odinštalovať program.

 3. Vyhľadajte položku Doplnok aplikácie Microsoft Lync Web App.

 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Doplnok aplikácie Microsoft Lync Web App a vyberte možnosť Odinštalovať.

Poznámka:  Lync Web App zdieľa zvukové zariadenia a videozariadenia počítača s inými aplikáciami na prácu s videom alebo zvukovými súbormi, ktoré ich môžu používať, vrátane iných schôdzí cez Lync Web App, ktoré môžu prebiehať súčasne. Preto musia používatelia manuálne podržať hovor z prebiehajúcej schôdze cez Lync Web App predtým, ako sa pokúsia použiť zvukové zariadenia a videozariadenia v iných aplikáciách, ktoré sú spustené súčasne.

Integrácia OneNotu

Popis tejto funkcie: Používatelia aplikácie Lync Web App môžu zobraziť onenotové poznámkové bloky, ktoré zdieľajú účastníci schôdze cez Lync 2010 alebo novšieho klienta, a prispievať do nich.

Zozbierané, spracované alebo prenesené informácie: Ak účastník schôdze cez Lync 2010 alebo novšieho klienta zdieľa poznámkový blok Microsoft OneNotu, používatelia aplikácie Lync Web App môžu takýto poznámkový blok zobraziť a prispievať doň. Celý obsah vložený používateľom aplikácie Lync Web App do poznámkového bloku bude viditeľný a dostupný všetkým účastníkom schôdze.

Využitie informácií: Táto funkcia umožňuje používateľom aplikácie Lync Web App zobraziť a zúčastniť sa spolupráce vo OneNote.

 1. V okne konverzácie ukážte na ikonu Zdieľať.

 2. Na karte Prezentovať kliknite na možnosť ONENOTE.

 3. Vyberte poznámkový blok programu OneNote, ktorý chcete otvoriť.

Poznámka:  Vlastníci schôdze môžu obmedziť dostupnosť podľa roly účastníka (organizátor, prezentujúci, každý). Ak majú niektoré roly k poznámkovému bloku programu OneNote obmedzený prístup, tento poznámkový blok nebude viditeľný v ich zozname obsahu, takže ho nebudú môcť otvoriť alebo uložiť do svojho počítača.

Ankety

Popis tejto funkcie: Ankety umožňujú organizátorom schôdze rýchlo zbierať informácie alebo kompilovať preferencie účastníkov schôdze alebo konverzácie. Tieto informácie je zároveň možné uložiť a analyzovať po ukončení schôdze.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Jednotlivé hlasovania sú anonymné. Súhrnné výsledky ankety sa zobrazia všetkým prezentujúcim a ľubovoľný prezentujúci ich môže zobraziť všetkým účastníkom. Ankety sa ukladajú na Lync Serveri podľa politík uplynutia platnosti obsahu prezentovaného na schôdzi, ktoré definuje správca podniku. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Funkcia ankiet umožňuje prezentujúcim rýchlo zistiť predvoľby účastníkov a vylepšuje spoluprácu.

Voľby/ovládanie:

 1. V okne konverzácie ukážte na ikonu Zdieľať, čím otvoríte ponuku.

 2. Na karte Prezentovať kliknite na možnosť Anketa.

 3. Do dialógového okna Vytvoriť anketu zadajte položky Názov anketyOtázky a Možnosti.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:  V rámci ankety môžu prezentujúci obmedziť dostupnosť ankety v závislosti od roly účastníkov (organizátor, prezentujúci, všetci). Osoba, ktorej je zabránený prístup k ankete, nemôže anketu zobraziť v zozname obsahu, ak sa práve nezdieľa, pričom ju ani nemôže uložiť do svojho osobného počítača. Prezentujúci môžu kedykoľvek otvoriť alebo uzavrieť hlasovanie a vymazať výsledky ankety.

Spolupráca s PowerPointom

Popis tejto funkcie: Spolupráca s PowerPointom umožňuje používateľom zobrazovať, prezerať a komentovať powerpointové prezentácie počas schôdze alebo konverzácie online.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Všetky spôsoby použitia tejto funkcie sú určené akciami koncových používateľov, či už powerpointovú prezentáciu nahrajú, prechádzajú ňou alebo k nej pridajú komentár. Každý súbor prezentovaný v konverzácii alebo na schôdzi sa bude prenášať všetkým účastníkom schôdze, ktorí ho budú môcť načítať priamo z priečinka vo svojom počítači. Vlastník súboru alebo prezentujúci môže obmedziť ukladanie súboru inými používateľmi, toto nastavenie však neobmedzí načítanie ani zobrazenie súboru. Powerpointové súbory sa ukladajú na Lync Serveri podľa politík uplynutia platnosti obsahu prezentovaného na schôdzi, ktoré definuje podnikový správca. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Spolupráca s PowerPointom pomáha účastníkom konverzácie poskytovať efektívne prezentácie a získavať odozvu.

Výber a ovládanie:

 1. V okne konverzácie ukážte na ikonu Zdieľať, čím otvoríte ponuku.

 2. Na karte Prezentovať kliknite na možnosť PowerPoint.

 3. Vyhľadajte powerpointovú prezentáciu, ktorú chcete pridať, a vyberte súbor.

 4. Kliknite na tlačidlo Otvoriť.

Prezentujúci môžu obmedziť oprávnenia na komentovanie podľa roly účastníka (iba prezentujúci, každý a žiadne) týmto postupom:

 1. Kurzorom ukážte na možnosť Zobraziť účastníkov.

 2. Kliknite na tlačidlo Ďalšie možnosti (...).

 3. Kliknite na položku Možnosti schôdze online.

 4. V dialógovom okne Možnosti schôdze online v časti Kto môže používať poznámky? vyberte z rozbaľovacieho zoznamu požadovanú možnosť.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Prezentujúci môžu obmedziť sledovanie snímok účastníkmi osamote na základe roly účastníka (iba prezentujúci, každý a nikto) týmto postupom:

 1. Kurzorom ukážte na možnosť Zobraziť účastníkov.

 2. Kliknite na tlačidlo Ďalšie možnosti (...).

 3. Kliknite na položku Možnosti schôdze online.

 4. V dialógovom okne Možnosti schôdze online v časti Kto môže sám prezerať obsah vyberte z rozbaľovacieho zoznamu požadovanú možnosť.

 5. Kliknite na tlačidlo OK.

Prezentujúci môžu obmedziť možnosť sťahovania v závislosti od roly účastníka (organizátor, prezentujúci, všetci) týmto postupom:

 1. Prejdite na ikonu Zdieľať.

 2. Kliknite na možnosť Spravovať prezentovaný obsah.

 3. V dialógovom okne Spravovať prezentovaný obsah vyberte z rozbaľovacieho zoznamu v časti Povolenia požadovanú možnosť.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:  Ak je powerpointová prezentácia pre niektoré role zakázaná, prezentácia sa v ich zozname obsahu nezobrazí a nebudú ju môcť uložiť do svojho počítača.

Zhromažďovanie a hlásenie informácií o používateľskej skúsenosti (QoE)

Popis tejto funkcie: Prostredníctvom funkcie zhromažďovania a hlásenia informácií o používateľskej skúsenosti (QoE) sa zbierajú a hlásia informácie o kvalite multimédií v schôdzach a komunikácii technológiou Peer-to-Peer cez Lync Web App. Táto štatistika zahŕňa adresy IP, výskyt strát, použité zariadenia, udalosti s nízkou kvalitou, ktoré sa vyskytli počas hovoru atď.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Ak podnikový správca povolí zhromažďovanie a hlásenie informácií o používateľskej skúsenosti, údaje o kvalite multimédií v schôdzach a komunikácii technológiou Peer-to-Peer cez Lync sa zaznamenávajú do databázy používateľských skúseností. Táto možnosť nezaznamenáva obsah v aplikácii Lync. Údaje o používateľských skúsenostiach sa ukladajú v záložnej databáze Monitoring Servera nasadenej v podniku a hlásia sa ako množina štandardných hlásení Monitoring Servera. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Využitie informácií: Správca podniku má k týmto informáciám prístup a môže ich použiť na zbieranie odoziev v súvislosti s kvalitou multimédií prenášaných v systéme. Tieto informácie zahŕňajú adresy IP používateľov.

Výber a ovládanie: Funkcia zbierania a hlásenia informácií o kvalite vnímania je predvolene zapnutá, správca podniku však musí na zber údajov o spokojnosti používateľa nainštalovať server Monitoring Server pripojený k záložnej databáze servera Monitoring Server. Správca podniku môže nasadiť štandardné hlásenia servera Monitoring Server alebo vytvoriť vlastné hlásenia dotazovaním databázy servera Monitoring Server.

Zaznamenávanie

Popis tejto funkcie: Zaznamenávanie umožňuje účastníkom schôdze počas schôdze zaznamenávať zvuk, video, okamžité správy, zdieľanie aplikácií, prezentácie v Microsoft PowerPointe, tabuľu a ankety na účely archivovania a prehrávania.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Ak sa účastníci schôdze rozhodnú reláciu zaznamenávať, záznam sa uloží lokálne v ich vlastnom počítači. Ak účastníci počas schôdze zdieľajú obsah, ktorý sa zaznamenáva, tento obsah bude súčasťou záznamu schôdze. Keď účastník spustí zaznamenávanie, všetkým účastníkom s kompatibilnými klientmi a zariadeniami sa zobrazí upozornenie. Účastníci zaznamenávanej relácie, ktorí využívajú nekompatibilných klientov alebo zariadenia, budú zaznamenaní, no nezobrazí sa im upozornenie na zaznamenávanie. Nižšie je uvedený zoznam kompatibilných klientov a zariadení. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Medzi nekompatibilných klientov patria:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (vydanie 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (vydanie 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Medzi nekompatibilné zariadenia patria:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Poznámka:  Bez ohľadu na použité zariadenie nebude účastník upozornený na spustenie zaznamenávania, ak počas schôdze alebo konverzácie používa video v režime celej obrazovky, a to až dovtedy, kým sa nevráti do okna konverzácie.

Použitie informácií: Záznam sa ukladá lokálne v používateľovom zariadení, pričom používateľ ho môže využívať alebo zdieľať tak, akoby zdieľal akýkoľvek iný typ súboru. Ak sa počas fázy publikovania záznamu vyskytnú chyby, je možné, že sa v zázname nechcene objavia údaje zachytené počas prerušeného zaznamenávania. Ak sa počas akejkoľvek časti fázy publikovania vyskytne chyba (pozrite stav Upozornenie... vo funkcii Správca záznamu), záznamy by ste nemali poskytovať iným používateľom ani vtedy, ak sa v nejakej forme dajú prehrať.

Voľby/ovládanie: Používatelia nemajú možnosť zaznamenávať schôdze z aplikácie Lync Web App. Ak však iný účastník schôdze zaznamenáva schôdzu z počítačového klienta, v používateľskom rozhraní sa zobrazí červený indikátor zaznamenávania.

Spolupráca s tabuľou

Popis tejto funkcie: Spolupráca s tabuľou umožňuje používateľom vytvoriť a zdieľať virtuálnu tabuľu, kde si môžu účastníci relácie robiť poznámky, nákresy a importovať obrázky na vzájomnú spoluprácu počas schôdzí a konverzácií.

Zhromaždené, spracované alebo prenesené informácie: Komentáre vytvorené na tabuli uvidia všetci účastníci. Pri ukladaní tabule sa tabuľa a všetky poznámky uložia na Lync Server. Ponechá sa na serveri podľa politík uplynutia platnosti obsahu schôdze nastavených správcom. Spoločnosti Microsoft sa neodošlú žiadne informácie.

Použitie informácií: Funkcia tabule umožňuje účastníkom schôdze napríklad spoluvytvárať nápady a diskutovať o nich, zapisovať poznámky, a tak vylepšuje spoluprácu.

Výber a ovládanie:

 1. V okne konverzácie ukážte na ikonu Zdieľať.

 2. Na karte Prezentovať kliknite na možnosť Tabuľa.

Vlastníci schôdze môžu obmedziť dostupnosť na stiahnutie v závislosti od roly účastníka (organizátor, prezentujúci, všetci) týmto postupom:

 1. Prejdite na ikonu Zdieľať.

 2. Na karte Prezentovať kliknite na položku Spravovať prezentovaný obsah.

 3. V dialógovom okne Obsah schôdze vyberte v časti Povolenia požadovanú možnosť z rozbaľovacieho zoznamu.

 4. Kliknite na tlačidlo OK.

Ak sú niektoré role pre tabuľu zakázané, tabuľa v ich zozname obsahu nezobrazí a nebudú ju môcť uložiť do svojho počítača.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×