Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

OneNote pre Windows 8 podporuje viacero dotykových gest a klávesových skratiek, ktoré vám pomôžu pohybovať sa v jeho rozhraní a medzi jeho príkazmi jednoduchšie.

Dotykové gestá

 Kruhové ponuky

 • Ak chcete rozbaliť kruhovú ponuku, aktivovať jej príkazy a zobraziť vedľajšie ponuky, ktoré sú k dispozícii, ťuknite na ikonu kruhovej ponuky, keď sa zobrazí na obrazovke.

 • Ak chcete zobraziť ďalšie príkazy súvisiace s konkrétnym príkazom v kruhovej ponuke, ťuknite na šípku vedľa príslušného príkazu alebo potiahnite prstom zo stredu k okraju v smere šípky.

 • Ak chcete rýchlo aktivovať ľubovoľný príkaz najvyššej úrovne kruhovej ponuky, potiahnite prstom okolo jej ikony na obrazovke bez toho, aby ste ju najprv rozbalili. Počas tohto úkonu sa zobrazí názov tlačidla potvrdzujúci príkaz, ktorý sa vykoná po tom, ako zdvihnete prst z obrazovky.

Ďalšie informácie nájdete v téme Používanie kruhových ponúk na zobrazenie príkazov vo OneNote.

Navigácia

 • Ak chcete zobraziť navigáciu, položte prst na plátno a potiahnite ním doprava.

 • Ak chcete zobraziť možnosti programu OneNote, prejdite na ľubovoľnú stranu v poznámkovom bloku, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky smerom doľava a potom ťuknite na položku Nastavenie.

 • Ak chcete premiestniť strany a sekcie v poznámkovom bloku alebo zmeniť ich poradie, myšou vodorovne presúvajte stranu alebo sekciu, kým sa neuvoľní, a potom ju pustite na požadované miesto.

 • Ak chcete vybrať alebo zmeniť poznámkové bloky, sekcie alebo strany, ťuknite na kartu požadovaného poznámkového bloku, sekcie alebo strany.

 • Ak chcete rýchlo vybrať poznámkový blok, sekciu alebo stranu a zobraziť panel aplikácie, potiahnite prstom vodorovne naprieč kartou požadovaného poznámkového bloku, sekcie alebo strany.

Plátno strany

 • Ak sa chcete na strane rýchlo posúvať, ťuknite a podržte prst na prázdnej časti strany a potom potiahnite prstom v požadovanom smere.

 • Ak chcete vybrať slovo, ťuknite na text a presúvaním kruhového manipulátora, ktorý sa zobrazí, vykonajte výber.

Hľadanie a nastavenia

 • Ak chcete zobraziť panel kľúčových tlačidiel Windowsu 8, potiahnite prstom z pravého okraja obrazovky smerom doľava.

Panel aplikácie

 • Ak chcete zobraziť panel aplikácie OneNote pre Windows 8, potiahnite prstom z dolnej časti obrazovky smerom nahor.

Na začiatok stránky

Klávesové skratky

Ak pri práci s OneNotom pre Windows 8 používate fyzickú klávesnicu, môžete ušetriť čas používaním nasledujúcich podporovaných klávesových skratiek pre obľúbené príkazy a úlohy.

Písanie a úprava poznámok a navigácia v nich

Požadovaná akcia

Stlačte

Vystrihnutie

CTRL + X

Kopírovať

CTRL + C alebo CTRL + INSERT

Prilepenie

CTRL + V alebo SHIFT + INSERT

Späť

CTRL + Z alebo ALT + BACKSPACE

Opakovať

CTRL + Y alebo SHIFT + ALT + BACKSPACE

Zrušenie aktuálnej úrovne ovládacieho prvku rozhrania

ESC

Výber celého textu a objektov na strane

CTRL + A

Vytvorenie novej strany

CTRL + N

Vytvorenie novej strany pod aktuálnou stranou

CTRL + ALT + N

Vytvorenie novej podstrany

CTRL + SHIFT + ALT + N

Zvýšenie úrovne podstrany na stranu

CTRL + ALT+ { (ĽAVÁ ZLOŽENÁ ZÁTVORKA)

Zníženie úrovne strany na podstranu

CTRL + ALT + } (PRAVÁ ZLOŽENÁ ZÁTVORKA)

Vytvorenie novej sekcie

CTRL + T

Označenie strany ako prečítanej alebo neprečítanej

CTRL + Q

Prechod na predchádzajúcu stranu v zozname

CTRL + PAGE UP

Prechod na ďalšiu stranu v zozname

CTRL + PAGE DOWN

Prechod na prvú stranu aktuálnej sekcie

ALT + HOME

Prechod na poslednú stranu aktuálnej sekcie

ALT + END

Prechod na poslednú prezeranú stranu

ALT + ŠÍPKA DOĽAVA

Prechod na predposlednú prezeranú stranu

ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Zapnutie alebo vypnutie zoznamu poznámkových blokov

ALT + F1

Prechod na názov aktuálnej strany

CTRL + SHIFT + T

Prechod na cieľ prepojenia

CTRL + ENTER (keď sa kurzor nachádza na texte prepojenia)

Cyklické prepínanie medzi prvkami používateľského rozhrania
(navigácia, kruhová ponuka, plátno, panel aplikácie atď.)

F6 (jedno alebo viac stlačení)

Priblíženie aktuálnej strany

CTRL + ZNAK PLUS (len na numerickej klávesnici)

Vzdialenie aktuálnej strany

CTRL + ZNAK MÍNUS (len na numerickej klávesnici)

Vloženie aktuálneho dátumu

ALT + SHIFT + D

Vloženie aktuálneho času

ALT + SHIFT + T

Vloženie aktuálneho dátumu a času

ALT + SHIFT + F

Formátovanie textu

Požadovaná akcia

Stlačte

Nastavenie tučného písma vo vybratom texte

CTRL + B

Zmena písmen na kurzívu vo vybratom texte

CTRL + I

Podčiarknutie vybratého textu

CTRL + U

Formátovanie vybratého textu ako horného indexu

CTRL + SHIFT + = (ZNAK ROVNOSTI)

Zvýraznenie vybratého textu

CTRL + SHIFT + H

Zapnutie alebo vypnutie zvýraznenia textu

CTRL + ALT + H

Kopírovanie formátovania textu

CTRL + SHIFT + C

Prilepenie formátovania textu

CTRL + SHIFT + V

Použitie značky Úloha v aktuálnom riadku textu

CTRL + 1

Použitie značky Dôležité v aktuálnom riadku textu

CTRL + 2

Použitie značky Otázka v aktuálnom riadku textu

CTRL + 3

Odstránenie značiek poznámok z aktuálneho riadka textu

CTRL + 0

Zväčšenie veľkosti písma o jeden bod

CTRL + SHIFT + . (BODKA)

Zmenšenie veľkosti písma o jeden bod

CTRL + SHIFT + , (ČIARKA)

Zarovnanie aktuálneho odseku doľava

SHIFT + ALT + ŠÍPKA DOĽAVA

Zarovnanie aktuálneho odseku doprava

SHIFT + ALT + ŠÍPKA DOPRAVA

Vytvorenie alebo zrušenie položky v zozname s odrážkami

CTRL + . (BODKA) alebo CTRL + SHIFT + L

Vytvorenie alebo zrušenie položky v číslovanom zozname

CTRL + ? alebo CTRL + SHIFT + O

Vyhľadanie, zdieľanie a synchronizácia poznámok

Požadovaná akcia

Stlačte

Vyhľadanie poznámok

CTRL + E

Zdieľanie aktuálnej strany

KLÁVES S LOGOM WINDOWS + H

Manuálna synchronizácia aktuálneho poznámkového bloku

SHIFT + F9

Manuálna synchronizácia všetkých poznámkových blokov

F9

Práca s tabuľkami

Požadovaná akcia

Stlačte

Vloženie nového riadka pod iný riadok

CTRL + ENTER

Vloženie nového stĺpca napravo

CTRL + ALT + R

Vloženie nového stĺpca naľavo

CTRL + ALT + E

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×