Po exportovaní kontaktov z Outlooku sa kópia kontaktov uloží do súboru CSV alebo do iného typu súboru. Následne môžete tento súbor použiť na importovanie kontaktov do iného e-mailového konta.

 1. V Outlooku na počítači vyberte položku Súbor.

  Ak pás s nástrojmi neponúka možnosť Súbor v ľavom hornom rohu, nepoužívate Outlook na počítači. Pozrite si tému Akú verziu Outlooku používam?, kde nájdete pokyny na exportovanie pre vašu verziu programu Outlook.

  Takto vyzerá pás s nástrojmi v Outlooku 2016.
 2. Vyberte položky Otvoriť a exportovať > Importovať alebo exportovať.

  Vyberte položku Otvoriť a exportovať a potom možnosť Importovať alebo exportovať.

 3. Vyberte položku Exportovať do súboru.

  Vyberte položku Exportovať do súboru.

 4. Vyberte položku Hodnoty oddelené čiarkou.

 5. TENTO KROK JE DÔLEŽITÝ hlavne vtedy, ak si na prácu požičiate počítač priateľa: Ak je to potrebné, prejdite v poli Vyberte priečinok, z ktorého chcete exportovať na začiatok a vyberte priečinok Kontakty, ktorý používate pre svoje konto. Vyberte položku Ďalej.

  Posuňte sa nahor a vyberte priečinok kontaktov na export.

 6. Vyberte položku Prehľadávať, zadajte názov súboru a vyberte tlačidlo OK.

  Priraďte názov súboru s kontaktmi.

 7. Zadajte, kde sa má vo vašom počítači uložiť nový súbor s kontaktmi, a vyberte položku Ďalej.

 8. Výberom tlačidla Dokončiť spustite okamžitý export kontaktov. Outlook po dokončení exportu nezobrazí žiadne hlásenie, no prestane sa zobrazovať pole Priebeh importu a exportu.

  Obrázok poľa priebehu exportu.

 9. Vyhľadajte v počítači nový súbor .csv, otvorte ho v Exceli a overte, či sa v ňom nachádzajú vaše kontakty. Pravdepodobne v ňom bude množstvo prázdnych buniek. Je to bežné.

  Ukážka súboru csv po exporte kontaktov z Outlooku

 10. Zvyčajne odporúčame súbor zatvoriť bez uloženia zmien. V opačnom prípade sa môže stať, že sa súbor poruší a nebudete ho môcť použiť na import. Ak sa to stane, môžete hocikedy vykonať export znova a vytvoriť nový súbor.

  Pomocou Excelu môžete aktualizovať informácie v súbore .csv. Tipy na prácu so zoznamom kontaktov v Exceli nájdete v téme Vytváranie a úprava súborov .csv.

 11. Ak pracujete na počítači s Outlookom, ktorý ste si požičali od svojho priateľa, teraz môžete svoje konto z priateľovej verzie Outlooku odstrániť. Postupujte takto:

  1. V počítačovej verzii Outlooku vyberte položky Súbor > Nastavenie kont > Nastavenie kont.

  2. Vyberte konto, ktoré chcete odstrániť, a potom vyberte položku Odstrániť.

  3. Vyberte položku Zavrieť.

 12. Keď už máte kontakty skopírované do súboru .csv, môžete ich importovať do iného počítača s Outlookom pre Windows alebo do inej e-mailovej služby.

 1. V spodnej časti stránky vyberte položku Ľudia a prejdite na stránku Ľudia.

 2. Na paneli s nástrojmi vyberte položku Spravovať > Exportovať kontakty.

  Na paneli s nástrojmi vyberte položku Spravovať a potom položku Exportovať kontakty.
 3. Vyberte, či chcete exportovať všetky kontakty alebo iba kontakty z konkrétneho priečinka, a potom vyberte položku Exportovať.

 4. V dolnej časti stránky vyberte položku Uložiť a uložte súbor s názvom kontakty.csv do predvoleného priečinka stiahnutých súborov. Prípadne vyberte šípku vedľa položky Uložiť a kliknite na položku Uložiť ako.

Dôležité:  Office 2010 už nie je podporovaný. Inovujte na Microsoft 365 a pracujte odkiaľkoľvek z ľubovoľného zariadenia a naďalej dostávajte podporu.

Inovovať teraz

 1. V hornej časti pása s nástrojmi Outlooku 2010 vyberte kartu Súbor.

  Ak pás s nástrojmi neponúka možnosť Súbor v ľavom hornom rohu, nepoužívate Outlook 2010. Pozrite si tému Akú verziu Outlooku používam?, kde nájdete pokyny na importovanie pre svoju verziu programu Outlook.

  V Outlooku 2010 vyberte kartu Súbor.

 2. Vyberte položku Možnosti.

  Vyberte položku Možnosti.

 3. V dialógovom okne Outlook – možnosti vyberte položku Spresnenie.

  Vyberte položku Rozšírené.

 4. V časti Export vyberte položku Exportovať.

  Na stránke Rozšírené vyberte položku Exportovať

 5. V Sprievodcovi importom a exportom vyberte možnosť Exportovať do súboru a potom vyberte tlačidlo Ďalej.

 6. V časti Vytvoriť súbor typu vyberte požadovaný typ exportu. Najčastejší je typ súboru s hodnotami oddelenými čiarkou (Windows), známy aj ako .csv súbor. Potom kliknite na položku Ďalej.

  Vyberte na export súbor .csv (Windows)

  Ak exportujete kontakty s cieľom ich použitia v inej kópii Outlooku, vyberte položku Údajový súbor Outlooku (.pst).

 7. V časti Vyberte priečinok, z ktorého chcete exportovať bude možno potrebné posunúť sa nahor a vybrať priečinok kontaktov určený na export. Po dokončení vyberte položku Ďalej.

  Poznámka: Pokiaľ nevyberiete možnosť exportovania do údajového súboru Outlooku (.pst), exportovanie je možné vykonať iba po jednom priečinku.

  Vyberte kontakty, ktoré chcete exportovať.
 8. V časti Exportovaný súbor uložiť ako kliknite na položku Prehľadávať, vyberte cieľový priečinok a do poľa Názov súboru zadajte názov súboru.

  Zadajte názov súboru s kontaktmi.

 9. Kliknite na tlačidlo OK.

 10. V dialógovom okne Export do súboru kliknite na tlačidlo Ďalej.

 11. Výberom tlačidla Dokončiť spustite okamžitý export kontaktov. Outlook po dokončení exportu nezobrazí žiadne hlásenie, no prestane sa zobrazovať pole Priebeh importu a exportu.

  Obrázok poľa priebehu exportu.

 12. Po dokončení exportu zavrite okno Outlook – možnosti výberom tlačidla OK.

 13. Prejdite v počítači do umiestnenia, kam ste uložili kontakty, napríklad do priečinka Dokumenty.

  Zadajte názov súboru, ktorý chcete exportovať.

 14. Ak ste kontakty exportovali ako súbor .csv, pomocou Excelu môžete skontrolovať, čo sa exportovalo z Outlooku. Pravdepodobne v ňom bude množstvo prázdnych buniek. Je to bežné.

  Ukážka súboru csv po exporte kontaktov z Outlooku

 15. Zvyčajne odporúčame súbor zatvoriť bez uloženia zmien. V opačnom prípade sa môže stať, že sa súbor poruší a nebudete ho môcť použiť na import. Ak sa to stane, môžete hocikedy vykonať export znova a vytvoriť nový súbor.

  Pomocou Excelu môžete aktualizovať informácie v súbore .csv. Tipy na prácu so zoznamom kontaktov v Exceli nájdete v téme Vytváranie a úprava súborov .csv.

Informácie o importovaní kontaktov do Outlooku 2016 nájdete v téme Importovanie kontaktov do Outlooku.

Pozrite tiež

Importovanie a exportovanie outlookových e-mailov, kontaktov a kalendára

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Zapojte sa do diskusie
Spýtať sa komunity
Získať podporu
Kontakt

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×