Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie F.INV.RT v Microsoft Exceli.

Vráti inverznú hodnotu (sprava ohraničeného) rozdelenia pravdepodobnosti F. Ak p = F.DIST.RT(x,...), potom F.INV.RT(p,...) = x. Ro zdelenie F možno použiť v F-teste, ktorý porovnáva stupeň rozdielnosti dvoch množín údajov. Môžete napríklad analyzovať rozdelenie príjmov v Českej republike a na Slovensku a určiť, či je v týchto krajinách podobný stupeň odlišnosti príjmov.

Syntax

F.INV.RT(pravdepodobnosť;stupeň_voľnosti1;stupeň_voľnosti2)

Syntax funkcie F.INV.RT obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pravdepodobnosť     Povinný argument. Predstavuje pravdepodobnosť spojenú s kumulatívnym rozdelením F.

  • Stupeň_voľnosti1     Povinný argument. Počet stupňov voľnosti v čitateli.

  • Stupeň_voľnosti2     Povinný argument. Počet stupňov voľnosti v menovateli.

Poznámky

  • Ak niektorý z argumentov nie je numerický, bude to F.INV. Funkcia RT vráti #VALUE! .

  • Ak je pravdepodobnosť < 0 alebo pravdepodobnosť > 1, funkcia F.INV. Funkcia RT vráti #NUM! .

  • Ak nie je argument stupeň_voľnosti1 alebo stupeň_voľnosti2 celé číslo, skráti sa.

  • Ak Deg_freedom1 1, < 1, Deg_freedom2 < 1, F.INV. Funkcia RT vráti #NUM! .

  • Ak Deg_freedom2 počet < 1 alebo Deg_freedom2 je ≥ 10^10, F.INV. Funkcia RT vráti #NUM! .

F.INV. RT sa používa na vrátenie kritických hodnôt z rozdelenia F. Výstup výpočtu ANOVA napríklad často zahŕňa údaje pre F-štatistiku, pravdepodobnosť F a kritickú hodnotu F na hladine významnosti 0,05. Ak chcete vrátiť kritickú hodnotu F, použite hladinu významnosti ako argument pravdepodobnosti funkcie F.INV.RT.

Pri danej hodnote pravdepodobnosti vyhľadá funkcia F.INV.RT hodnotu x, pre ktorú platí F.DIST.RT(x, stupeň_voľnosti1, stupeň_voľnosti2) = pravdepodobnosť. To znamená, že presnosť funkcie F.INV.RT závisí od presnosti funkcie F.DIST.RT. Funkcia F.INV.RT používa metódu iteračného hľadania. Ak vyhľadávanie po 64 iteráciách nekonverguje, funkcia vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

0,01

Pravdepodobnosť priradená ku (kumulatívnej) distribučnej funkcii F

6

Počet stupňov voľnosti čitateľa

4

Počet stupňov voľnosti menovateľa

Vzorec

Popis

Výsledok

=F.INV.RT(A2;A3;A4)

Inverzná hodnota rozdelenia pravdepodobnosti (pravdepodobnostnej funkcie) F pri vyššie uvedených podmienkach

15,20686

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×