Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti výsledok F-testu, dvojstrannú pravdepodobnosť významnej odlišnosti rozptylov v argumentoch pole1 a pole2.

Pomocou tejto funkcie možno zistiť, či sa rozptyly dvoch vzoriek líšia. Ak napríklad porovnáte výsledky testov z dvoch rozličných typov škôl (štátna a súkromná), môžete zistiť, či majú tieto školy rozdielny rozptyl výsledkov testov.

Syntax

F.TEST(pole1;pole2)

Syntax funkcie F.TEST obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pole1     Povinný argument. Prvé pole alebo rozsah údajov.

  • Pole2     Povinný argument. Druhé pole alebo rozsah údajov.

Poznámky

  • Argumenty musia byť čísla, názvy, polia alebo odkazy obsahujúce čísla.

  • Ak pole alebo argument, ktorý je odkazom, obsahuje text, logické hodnoty alebo prázdne bunky, tieto hodnoty sa nevezmú do úvahy. Bunky, ktoré obsahujú nulu, sa však do úvahy vezmú.

  • Ak je počet údajových bodov v argumente pole1 alebo pole2 menší ako 2 alebo ak je rozptyl argumentu pole1 alebo pole2 nula, funkcia F.TEST vráti #DIV/0! .

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje 1

Údaje 2

6

20

7

28

9

31

15

38

21

40

Vzorec

Popis

Výsledok

=F.TEST(A2:A6;B2:B6)

F-test pre množiny údajov v rozsahu A2:A6 a v rozsahu B2:B6.

0,64831785

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×