FACTDOUBLE (funkcia)

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie FACTDOUBLE v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti dvojitý faktoriál čísla.

Syntax

FACTDOUBLE(číslo)

Syntax funkcie FACTDOUBLE obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Hodnota, ku ktorej chcete vypočítať dvojitý faktoriál. Ak zadané číslo nie je celé číslo, skráti sa.

Poznámky

  • Ak argument číslo nie je číselná hodnota, FACTDOUBLE vráti #VALUE. .

  • Ak je číslo záporné, FACTDOUBLE vráti #NUM. .

  • Ak je číslo párne:

    Rovnica

  • Ak je číslo nepárne:

    Rovnica

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=FACTDOUBLE(6)

Dvojitý faktoriál čísla 6. Pre číslo 6, ktoré je párnym číslom, sa dvojitý faktoriál rovná súčinu 6*4*2; používa sa pritom táto rovnica:

n!! = n*(n-2)*(n-4)...(4)(2).

48

=FACTDOUBLE(7)

Dvojitý faktoriál čísla 7. Pre číslo 7, ktoré je nepárnym číslom, sa dvojitý faktoriál rovná súčinu 7*5*3; používa sa pritom táto rovnica:

n!! = n*(n-2)*(n-4)...(3)(1).

105

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

×