Vyhľadá jeden textový reťazec (find_text) v druhom textovom reťazci (within_text) a vráti číslo počiatočnej pozície reťazca find_text od prvého znaku reťazca within_text. Vyhľadať jeden textový reťazec v druhom možno aj pomocou funkcie SEARCH, ale funkcia FIND, na rozdiel od funkcie SEARCH, rozlišuje veľké a malé písmená a nepovoľuje zástupné znaky.

Syntax

FIND(find_text,within_text,start_num)

Find_text     je text, ktorý chcete nájsť.

Within_text     je textový reťazec obsahujúci hľadaný text.

Start_num     určuje znak, na ktorom má začať vyhľadávanie. Prvý znak v rámci hľadaného textu je znak číslo 1. Ak vynecháte argument start_num, predpokladá sa, že má hodnotu 1.

Argument start_num môžete použiť aj na vynechanie určitého počtu znakov. Predpokladajme napríklad, že pracujete s textovým reťazcom "AYF0093.PánskeOdevy". Ak chcete nájsť číslo prvého výskytu znaku P v popisnej časti textového reťazca, argument start_num nastavte na hodnotu 8, aby sa neprehľadávala časť textu s poradovým číslom. Funkcia FIND začne pri znaku 8, vyhľadá hľadaný text pri nasledujúcom znaku a vráti číslo 9. Ak je argument start_num väčší ako 1, funkcia FIND spočíta vynechané znaky a vždy vráti počet znakov od začiatku textu stanoveného argumentom within_text.

Poznámky

  • Ak argument nájsť_text obsahuje "" (prázdny text), výsledok funkcie FIND sa bude rovnať prvému znaku v prehľadávanom reťazci (to znamená, znaku daného parametrom pozícia_začiatku alebo 1).

  • Argument nájsť_text nemôže obsahovať žiadne zástupné znaky.

  • Ak sa find_text nenachádza v rámci within_text, funkcia FIND vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!.

  • Ak start_num nie je väčší ako nula, funkcia FIND vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!.

  • Ak je start_num väčší ako dĺžka textu within_text, funkcia FIND vráti chybovú hodnotu #HODNOTA!.

Skupina príkladov 1

Vzorec

Popis (výsledok)

=FIND("M","Miriam Michnová")

Pozícia prvého znaku "M" v reťazci (1)

=FIND("m","Miriam Michnová")

Pozícia prvého znaku "m" v reťazci (6)

=FIND("M","Miriam Michnová",3)

Pozícia prvého znaku "M" v reťazci počnúc tretím znakom (8)

Skupina príkladov 2

Stĺpec1

Vzorec

Popis (výsledok)

Keramické izolanty č.124-TD45-87

=MID([Stĺpec1],1,FIND("č",[Stĺpec1],1)-1)

Extrahuje text z pozície 1 na pozíciu znaku "č" v reťazci (Keramické izolanty)

Medené cievky č.12-671-6772

=MID([Stĺpec1],1,FIND("č",[Stĺpec1],1)-1)

Extrahuje text z pozície 1 na pozíciu znaku "č" v reťazci (Medené cievky)

Rezistory obvodu striedavého prúdu č.116010

=MID([Stĺpec1],1,FIND("č",[Stĺpec1],1)-1)

Extrahuje text z pozície 1 na pozíciu znaku "č" v reťazci (Rezistory obvodu striedavého prúdu)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×