Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Vráti inverznú hodnotu (sprava ohraničeného) rozdelenia pravdepodobnosti F. Ak p = F.DIST.RT(x,...), potom F.INV.RT(p,...) = x. Ak p = FDIST(x,...), potom FINV(p,...) = x.

Rozdelenie F sa môže použiť v F-teste, ktorý porovnáva stupeň rozdielnosti dvoch množín údajov. Môžete napríklad analyzovať rozdelenie príjmov v Českej republike a na Slovensku a určiť, či je v týchto krajinách podobný stupeň rozdielnosti príjmov.

Dôležité: Táto funkcia bola nahradená novými funkciami s vylepšenou presnosťou, ktorých názvy lepšie odrážajú používanie. Hoci je táto funkcia naďalej k dispozícii na účely zachovania spätnej kompatibility, odporúčame vám používať nové funkcie už odteraz, pretože táto funkcia už nemusia byť k dispozícii v budúcich verziách programu Excel.

Ďalšie informácie o týchto nových funkciách nájdete v témach F.INV (funkcia) a F.INV.RT (funkcia).

Syntax

FINV(pravdepodobnosť;stupeň_voľnosti1;stupeň_voľnosti2)

Syntax funkcie FINV obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pravdepodobnosť     Povinný argument. Predstavuje pravdepodobnosť spojenú s kumulatívnym rozdelením F.

  • Stupeň_voľnosti1     Povinný argument. Počet stupňov voľnosti v čitateli.

  • Stupeň_voľnosti2     Povinný argument. Počet stupňov voľnosti v menovateli.

Poznámky

  • Ak nemá niektorý z argumentov číselný formát, funkcia FINV vráti #VALUE! .

  • Ak pravdepodobnosť < 0 alebo pravdepodobnosť > 1, funkcia FINV vráti #NUM! .

  • Ak nie je argument stupeň_voľnosti1 alebo stupeň_voľnosti2 celé číslo, skráti sa.

  • Ak deg_freedom1 < 1 alebo deg_freedom1 ≥ 10^10, funkcia FINV vráti #NUM! .

  • Ak deg_freedom2 < 1 alebo deg_freedom2 ≥ 10^10, funkcia FINV vráti #NUM! .

Funkciu FINV možno použiť na vrátenie kritických hodnôt z rozdelenia F. Výstup výpočtu ANOVA napríklad často obsahuje údaje pre F-štatistiku, pravdepodobnosť F a kritickú hodnotu F na úrovni významnosti 0,05. Ak chcete vrátiť kritickú hodnotu F, použite hladinu významnosti ako argument pravdepodobnosti funkcie FINV.

Pri danej hodnote pravdepodobnosti vyhľadá funkcia FINV hodnotu x, pre ktorú platí FDIST(x; stupeň_voľnosti1; stupeň_voľnosti2) = pravdepodobnosť. To znamená, že presnosť funkcie FINV závisí od presnosti funkcie FDIST. Funkcia FINV používa metódu iteračného hľadania. Ak vyhľadávanie po 100 iteráciách nekonverguje, funkcia vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

0,01

Pravdepodobnosť priradená ku (kumulatívnej) distribučnej funkcii F

6

Počet stupňov voľnosti čitateľa

4

Počet stupňov voľnosti menovateľa

Vzorec

Popis

Výsledok

=FINV(A2;A3;A4)

Inverzná hodnota rozdelenia pravdepodobnosti (pravdepodobnostnej funkcie) F pri vyššie uvedených podmienkach

15,206865

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×