Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie FIXED v Microsoft Exceli.

Popis

Zaokrúhli číslo na určený počet desatinných miest, naformátuje číslo v desiatkovom formáte pomocou desatinnej čiarky a oddeľovačov tisícok a výsledok vráti ako text.

Syntax

FIXED(čísla; [desatinné_miesta]; [bez_čiarok])

Syntax funkcie FIXED obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Číslo, ktoré chcete zaokrúhliť a skonvertovať na text.

  • Desatinné_miesta    Voliteľný argument. Počet číslic napravo od desatinnej čiarky.

  • No_commas    Voliteľný argument. Logická hodnota, ktorá v prípade hodnoty TRUE zabraňuje funkcii FIXED v zahrnutí čiarok do vráteného textu.

Poznámky

  • Čísla v programe Microsoft Excel nesmú mať nikdy viac než 15 významných číslic, ale argument Desatiny môže mať hodnotu až 127.

  • Ak je argument Desatiny záporný, číslo sa zaokrúhli naľavo od desatinnej čiarky.

  • Ak nie je argument Desatiny uvedený, predpokladá sa hodnota 2.

  • Ak je hodnota argumentu Bez_čiarok FALSE, alebo ak je vynechaná, vrátený text bude ako zvyčajne obsahovať čiarky.

  • Hlavný rozdiel medzi formátovaním bunky obsahujúcej číslo pomocou príkazu (Na karte Domov kliknite v skupine Číslo na šípku vedľa položky Číslo a potom kliknite na položku Číslo.) a formátovanie čísla priamo pomocou funkcie FIXED je, že FIXED konvertuje výsledok na text. Číslo naformátované pomocou príkazu Bunky je stále číslo.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

1234,567

-1234,567

44,332

Vzorec

Popis

Výsledok

=FIXED(A2; 1)

Zaokrúhli číslo v bunke A2 na desatiny.

1 234,6

=FIXED(A2; -1)

Zaokrúhli číslo v bunke A2 na desiatky.

1 230

=FIXED(A3; -1; TRUE)

Zaokrúhli číslo v bunke A3 na desiatky bez použitia oddeľovača tisícov (argument TRUE).

-1 230

=FIXED(A4)

Zaokrúhli číslo v bunke A4 na stotiny.

44,33

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×