Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie FLOOR.MATH v Microsoft Exceli.

Popis

Zaokrúhli číslo nadol na najbližšie celé číslo alebo na najbližší násobok zadanej hodnoty.

Syntax

FLOOR.MATH(číslo; významnosť; modus)

Syntax funkcie FLOOR.MATH má nasledujúce argumenty.

  • Číslo    Povinný argument. Číslo, ktoré má byť zaokrúhlené nadol.

  • Významnosť    Voliteľný argument. Násobok, na ktorý chcete zaokrúhliť.

  • Modus    Voliteľný argument. Smer (k alebo od 0) pri zaokrúhľovaní záporných čísel.

Poznámky

  • Na základe predvoleného nastavenia sa kladné čísla s obsahom za desatinnou čiarkou zaokrúhlia nadol na najbližšie celé číslo. Napríklad 6,3 sa pri použití predvolenej významnosti (1) zaokrúhli nadol na 6.

  • Na základe predvoleného nastavenia sa záporné čísla s obsahom za desatinnou čiarkou zaokrúhlia smerom od 0 na najbližšie celé číslo. Napríklad -6,7 sa zaokrúhli na -7.

  • Ak ako argument modusu použijete 0 alebo záporné číslo, môžete smer zaokrúhľovania záporných čísel zmeniť. Napríklad -6,3 sa pri významnosti 1 a moduse -1 zaokrúhli smerom k 0 na -6.

  • Argument významnosti bude zaokrúhľovať číslo nadol na najbližšie celé číslo, ktoré je násobkom zadanej významnosti. Výnimka nastáva v prípade, keď je zaokrúhľované číslo celým číslom. Ak napríklad nastavíte hodnotu významnosti na 3, dané číslo bude zaokrúhlené nadol na najbližšie celé číslo, ktoré je zároveň násobkom 3.

  • Ak pri delení s významnosťou, ktorá je rovná alebo väčšia ako 2, vznikne zvyšok, výsledok sa zaokrúhli nadol.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=FLOOR.MATH(24,3;5)

Zaokrúhli číslo 24,3 nadol na najbližšie celé číslo, ktoré je násobkom čísla 5 (20).

20

=FLOOR.MATH(6,7)

Zaokrúhli číslo 6,7 nadol na najbližšie celé číslo (6).

6

=FLOOR.MATH(-8,1;2)

Zaokrúhli číslo -8,1 nadol (smerom od 0) na najbližšie celé číslo, ktoré je násobkom čísla 2 (-10).

-10

=FLOOR.MATH(-5,5;2;-1)

Zaokrúhli číslo -5,5 smerom k 0 na najbližšie celé číslo, ktoré je násobkom čísla 2, s použitím nenulového režimu, ktorý obráti smer zaokrúhľovania (-4).

-4

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×