Vráti číslo, ktoré je zaokrúhlené nadol na najbližšie celé číslo alebo na násobok zadanej hodnoty. Bez ohľadu na znamienko čísla sa číslo zaokrúhli nadol. Ak je však číslo alebo zadaná hodnota nula, vráti sa hodnota nula.

Syntax

FLOOR.PRECISE(číslo; [významnosť])

Syntax funkcie FLOOR.PRECISE obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný údaj. Predstavuje hodnotu, ktorá sa má zaokrúhliť.

  • Významnosť    Voliteľný argument. Násobok,na ktorý sa má číslo zaokrúhliť.

    Ak sa vynechá zadaná hodnota, predvolenou hodnotou je 1.

Poznámky

  • Používa sa absolútna hodnota zadanej hodnoty, t. j. funkcia FLOOR.PRECISE vráti najnižšiu matematickú hodnotu bez ohľadu na znamienko čísla a zadanú hodnotu.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=FLOOR.PRECISE(-3,2;-1)

Zaokrúhli číslo -3,2 nadol na najbližší násobok čísla -1.

-4

=FLOOR.PRECISE(3,2; 1)

Zaokrúhli číslo 3,2 nadol na najbližší násobok čísla 1.

3

=FLOOR.PRECISE(-3,2; 1)

Zaokrúhli číslo -3,2 nadol na najbližší násobok čísla 1.

-4

=FLOOR.PRECISE(3,2;-1)

Zaokrúhli číslo 3,2 nadol na najbližší násobok čísla -1.

3

=FLOOR.PRECISE(3,2)

Zaokrúhli číslo 3,2 nadol na najbližší násobok čísla 1.

3

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×