FORECAST.ETS.CONFINT (funkcia)

Vráti interval spoľahlivosti pre hodnotu predpovede ku konkrétnemu cieľovému dátumu. Interval spoľahlivosti 95 % znamená, že sa očakáva, že 95 % budúcich bodov bude spadať do tohto okruhu, ktorý vznikol ako predpovedaný výsledok funkcie FORECAST.ETS (pri normálnom rozdelení). Použitie intervalu spoľahlivosti môže pomôcť lepšie určiť presnosť predpovedaného modelu. Použitie menšieho intervalu by znamenalo ešte lepšiu spoľahlivosť prognózy pre tento konkrétny bod.

Syntax

FORECAST.ETS.CONFINT(cieľový_dátum; hodnoty; časová_os; [úroveň_spoľahlivosti]; [sezónnosť]; [dopĺňanie_údajov]; [agregácia])

Syntax funkcie FORECAST.ETS.CONFINT obsahuje nasledovné argumenty:

  • Cieľový_dátum    Povinný argument. Údajový bod, pre ktorý chcete predpovedať hodnotu. Cieľový dátum môže mať hodnotu dátumu alebo času, prípadne číselnú hodnotu. Ak sa cieľový dátum nachádza chronologicky pred ukončením historickej časovej osi, funkcia FORECAST.ETS.CONFINT vráti chybu #ČÍSLO! .

  • Hodnoty    Povinný argument. Hodnoty sú historické hodnoty, pre ktoré chcete predpovedať ďalšie body.

  • Časová os    Povinný argument. Nezávislé pole alebo rozsah číselných údajov. Medzi dátumami na časovej osi musí byť konzistentný krok, nula sa nesmie použiť. Časovú os nie je potrebné zoradiť, keďže funkcia FORECAST.ETS.CONFINT ju pre výpočty zoradí implicitne. Ak v zadanej časovej osi nie je možné identifikovať konštantný krok, funkcia FORECAST.ETS.CONFINT vráti chybu #ČÍSLO! . Ak časová os obsahuje duplicitné hodnoty, funkcia FORECAST.ETS.CONFINT vráti chybu #HODNOTA! . Ak rozsahy na časovej osi nemajú rovnakú veľkosť ako hodnoty, funkcia FORECAST.ETS.CONFINT vráti chybu #NEDOSTUPNÝ.

  • Úroveň_spoľahlivosti    Voliteľný argument. Je to číselná hodnota medzi 0 a 1 (exkluzívne), ktorá označuje úroveň spoľahlivosti pre vypočítaný interval spoľahlivosti. Príklad: Pre 90 % interval spoľahlivosti sa vypočíta 90 % úroveň spoľahlivosti (90 % budúcich bodov bude spadať do tohto okruhu z prognózy). Predvolená hodnota je 95 %. Pre čísla mimo rozsahu (0,1) vráti funkcia FORECAST.ETS.CONFINT chybu #ČÍSLO! .

  • Sezónnosť     Voliteľný argument. Číselná hodnota. Predvolená hodnota 1 znamená, že Excel pre prognózu zistí sezónnosť automaticky a vo vzore sezónnosti použije pre dĺžku kladné celé čísla. Hodnota 0 znamená žiadnu sezónnosť, teda predpoveď bude lineárna. Celé kladné čísla poukazujú na algoritmus, ktorý má použiť vzory tejto dĺžky ako sezónnosť. Pri iných hodnotách vráti funkcia FORECAST.ETS.CONFINT chybu #ČÍSLO! .

    Maximálna podporovaná sezónnosť je 8 760 (počet hodín v roku). Akákoľvek sezónnosť, ktorá presiahne toto číslo, bude mať za následok chybu #ČÍSLO! .

  • Dopĺňanie údajov    Voliteľný argument. Hoci časová os vyžaduje konštantný krok medzi údajovými bodmi, PREDPOVEĎou. ETS. CONFINT podporuje až 30% chýbajúcich údajov a automaticky sa prispôsobí. 0 bude indikovať algoritmus na označenie chýbajúcich bodov ako núl. Predvolená hodnota 1 bude počítať s chýbajúcimi bodmi, ktoré doplní tak, aby ich hodnota bola priemerom susedných bodov.

  • Agregácia    Voliteľný argument. Hoci časová os vyžaduje medzi údajovými bodmi konštantný krok, funkcia FORECAST.ETS.CONFINT vykoná agregáciu viacerých bodov, ktoré sú označené rovnakou časovou pečiatkou. Agregačný parameter je číselná hodnota, ktorá označuje spôsob vykonania agregácie viacerých hodnôt s rovnakou časovou pečiatkou. Pri predvolenej hodnote 0 sa použije funkcia AVERAGE. Ďalšie možnosti sú SUM, COUNT, COUNTA, MIN, MAX, MEDIAN.

Pozrite tiež

Prognostické funkcie (odkaz)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×