Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Dôležité: Funkcia FORECAST. ETS. Stat nie je k dispozícii v Exceli pre web, iOS alebo Android.

Vráti štatistickú hodnotu ako výsledok predpovedaného časového radu.

Typ štatistiky označuje štatistiku, ktorá sa pri tejto funkcii vyžaduje.

Syntax

FORECAST.ETS.STAT(hodnoty; časová_os; typ_štatistiky; [sezónnosť]; [dopĺňanie_údajov]; [agregácia])

Syntax funkcie FORECAST.ETS.STAT obsahuje tieto argumenty:

 • Hodnoty    Povinný argument. Hodnoty sú historické hodnoty, pre ktoré chcete predpovedať ďalšie body.

 • Časová os    Povinný argument. Nezávislé pole alebo rozsah číselných údajov. Medzi dátumami na časovej osi musí byť konzistentný krok, nula sa nesmie použiť. Časovú os nie je potrebné zoradiť, keďže funkcia FORECAST.ETS.STAT ju pre výpočty zoradí implicitne. Ak v zadanej časovej osi nie je možné identifikovať konštantný krok, funkcia FORECAST.ETS.STAT vráti chybu #ČÍSLO! . Ak časová os obsahuje duplicitné hodnoty, funkcia FORECAST.ETS.STAT vráti chybu #HODNOTA! . Ak rozsahy na časovej osi nemajú rovnakú veľkosť ako hodnoty, funkcia FORECAST.ETS.STAT vráti chybu #NEDOSTUPNÝ.

 • Typ_štatistiky    Povinný argument. Je to číselná hodnota medzi 1 a 8 označujúca, ktorá štatistika sa vráti pre vypočítavanú prognózu.

 • Sezónnosť     Voliteľný argument. Číselná hodnota. Predvolená hodnota 1 znamená, že Excel pre prognózu zistí sezónnosť automaticky a vo vzore sezónnosti použije pre dĺžku kladné celé čísla. Hodnota 0 znamená žiadnu sezónnosť, teda predpoveď bude lineárna. Celé kladné čísla poukazujú na algoritmus, ktorý má použiť vzory tejto dĺžky ako sezónnosť. Pri iných hodnotách vráti funkcia FORECAST.ETS.STAT chybu #ČÍSLO! .

  Maximálna podporovaná sezónnosť je 8 760 (počet hodín v roku). Akákoľvek sezónnosť, ktorá presiahne toto číslo, bude mať za následok chybu #ČÍSLO! .

 • Dopĺňanie údajov    Voliteľný argument. Hoci časová os vyžaduje medzi údajovými bodmi konštantný krok, funkcia FORECAST. ETS. Stat podporuje až 30% chýbajúcich údajov, a automaticky sa pre ne upraví. 0 označuje algoritmus, ktorý má zaúčtovať chýbajúce body ako nuly. Predvolená hodnota 1 bude počítať s chýbajúcimi bodmi, ktoré doplní tak, aby ich hodnota bola priemerom susedných bodov.

 • Agregácia    Voliteľný argument. Hoci časová os vyžaduje medzi údajovými bodmi konštantný krok, funkcia FORECAST.ETS.STAT vykoná agregáciu viacerých bodov, ktoré sú označené rovnakou časovou pečiatkou. Agregačný parameter je číselná hodnota, ktorá označuje spôsob vykonania agregácie viacerých hodnôt s rovnakou časovou pečiatkou. Pri predvolenej hodnote 0 sa použije funkcia AVERAGE. Ďalšie možnosti sú SUM, COUNT, COUNTA, MIN, MAX, MEDIAN.

Môžu sa vrátiť nasledujúce voliteľné štatistiky:

 • Alfa parameter algoritmu ETS    Vráti parameter základnej hodnoty – vyššia hodnota dáva aktuálnym údajovým bodom väčšiu váhu.

 • Beta parameter algoritmu ETS    Vráti parameter s hodnotou trendu – vyššia hodnota dáva aktuálnemu trendu väčšiu váhu.

 • Gama parameter algoritmu ETS    Vráti parameter s hodnotou sezónnosti – vyššia hodnota dáva aktuálnemu sezónnemu obdobiu väčšiu váhu.

 • Metrika MASE    Vráti chybu metriky MASE– ide o mieru presnosti prognóz.

 • Metrika SMAPE    Vráti chybu metriky SMAPE – ide o mieru presnosti fungujúcu na základe chýb percentuálnych hodnôt.

 • Metrika MAE    Vráti chybu metriky MAE – ide o mieru presnosti fungujúcu na základe chýb percentuálnych hodnôt.

 • Metrika RMSE    Vráti chybu metriky RMSE – ide o mieru rozdielnosti medzi predpovedanými a pozorovanými hodnotami.

 • Štatistika Step size detected    Vráti štatistiku step size detected na historickej časovej osi.

Stiahnutie vzorového zošita

Kliknutím na toto prepojenie si môžete stiahnuť zošit s príkladmi excelovej funkcie FORECAST.ETS

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Pozrite tiež

Prognostické funkcie (odkaz)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×