Môžete zmeniť formát jednotlivých prvkov grafu, napríklad chart area, zobrazovaná oblasť, rad údajov, osí, názvov, označení údajov alebo legenda.

Na formátovanie prvkov grafu sú k dispozícii dve množiny nástrojov: pracovná tabla Formát a pás s nástrojmi Nástroje pre grafy. Ak chcete ovládať väčšinu možností, použite možnosti na pracovnej table Formát .

Formátovanie grafu pomocou pracovnej tably Formát

Stačí vybrať prvok grafu, napríklad rady údajov, osi alebo názvy, kliknúť naň pravým tlačidlom myši a potom kliknúť na položku Formátovať <prvok grafu>. Zobrazí sa tabla Formát s možnosťami prispôsobenými vybratému prvku grafu.

Pracovná tabla Formátovať os

Kliknutím na malé ikony v hornej časti tably prejdete do iných častí tably s ďalšími možnosťami. Ak kliknete na iný prvok grafu, pracovná tabla sa automaticky aktualizuje na nový prvok grafu.

Ak chcete napríklad formátovať os:

 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na os grafu a potom kliknite na položku Formátovať hlavnú os.

  Ponuka Formátovať os zobrazená po kliknutí pravým tlačidlom myši

 2. Na pracovnej table Formátovať os vykonajte požadované zmeny.

  Pracovnú tablu môžete presunúť alebo zmeniť jej veľkosť, a uľahčiť si tak prácu. Kliknite na plochú šípku vpravo hore.

  Horná časť tably Formátovať os so zvýraznenou výložkou

  • Vyberte možnosť Premiestniť a presuňte tablu na novú pozíciu.

  • Vyberte možnosť Veľkosť a presunutím rohu tably zmeňte jej veľkosť.

Formátovanie grafu pomocou pása s nástrojmi

 1. V grafe kliknutím vyberte prvok grafu, ktorý chcete formátovať.

 2. Na karte Formát v časti Nástroje pre grafy vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Kliknite na položku Výplň tvaru a použite inú farbu výplne, prechod, obrázok alebo textúru na prvok grafu.

   Tlačidlo Výplň tvaru

  • Kliknutím na položku Obrys tvaru môžete zmeniť farbu, hrúbku alebo štýl prvku grafu.

   Tlačidlo Obrys tvaru

  • Kliknite na položku Efekty tvaru a použite špeciálne vizuálne efekty na prvok grafu, ako sú napríklad tiene, skosenia alebo priestorové otáčanie.

   Tlačidlo Efekty tvarov

  • Ak chcete použiť preddefinovaný štýl tvaru, na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na požadovaný štýl. Ak chcete zobraziť všetky dostupné štýly tvarov, kliknite na tlačidlo Ďalšie Vzhľad tlačidla.

   Skupina Štýly tvarov

  • Ak chcete zmeniť formát textu grafu, vyberte text a potom vyberte možnosť na zobrazenom miniatúrnom paneli s nástrojmi. Alebo na karte Domov v skupine Písmo vyberte formátovanie, ktoré chcete použiť.

  • Ak chcete na formátovanie textu použiť štýly WordArt, vyberte text a potom na karte Formát v skupine Štýly WordArt vyberte štýl objektu WordArt, ktorý chcete použiť. Ak chcete zobraziť všetky dostupné štýly, kliknite na tlačidlo Ďalšie Vzhľad tlačidla.

   Skupina Štýly WordArt

Na zmenu formátovania môžete použiť dialógové okno Formátovanie <prvok grafu> alebo môžete použiť preddefinované alebo vlastné štýly tvarov. Môžete tiež formátovať text v prvku grafu.

Čo vás zaujíma?

Zmena formátu vybratého prvku grafu

 1. V grafe kliknite na prvok grafu, ktorý chcete zmeniť, alebo nasledujúcim spôsobom vyberte prvok grafu zo zoznamu prvkov grafu:

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.
   Zobrazia sa karty Nástroje pre grafy s kartami Návrh, Rozloženie a Formát .

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a potom vyberte prvok grafu, ktorý chcete formátovať.

   Skupina Aktuálny výber na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

   Tip: Namiesto príkazov na páse s nástrojmi môžete kliknúť pravým tlačidlom myši na prvok grafu, kliknúť na položku Formátovať <prvok grafu> v kontextovej ponuke a potom pokračovať krokom 3.

 2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na položku Výber formátu.

 3. V dialógovom okne Formátovanie <prvok grafu> kliknite na kategóriu a potom vyberte požadované možnosti formátovania.

  Dôležité: V závislosti od vybratého prvku grafu sú v tomto dialógovom okne k dispozícii rôzne možnosti formátovania.

 4. Po výbere rôznych možností v tomto dialógovom okne sa zmeny okamžite použijú na vybratý prvok grafu. Keďže sa však zmeny použijú okamžite, v tomto dialógovom okne nie je možné kliknúť na tlačidlo Zrušiť . Ak chcete odstrániť zmeny, musíte kliknúť na tlačidlo Späť na paneli s nástrojmi Rýchly prístup.

 5. Ak ste medzi tým nevytvorili zmeny v inom dialógovom okne, môžete vrátiť späť viacero zmien, ktoré ste vykonali v jednej možnosti dialógového okna.

 6. Možno budete chcieť premiestniť dialógové okno tak, aby sa naraz zobrazoval graf aj dialógové okno.

Na začiatok stránky

Zmena štýlu tvaru vybratého prvku grafu

V grafe kliknite na prvok grafu, ktorý chcete zmeniť, alebo nasledujúcim spôsobom vyberte prvok grafu zo zoznamu prvkov grafu:

 1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.
  Zobrazia sa karty Nástroje pre grafy s kartami Návrh, Rozloženie a Formát .

 2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a potom vyberte prvok grafu, ktorý chcete formátovať.

  Skupina Aktuálny výber na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

Ak chcete použiť preddefinovaný štýl tvaru, na karte Formát kliknite v skupine Štýly tvarov na požadovaný štýl.

Pás s nástrojmi v programe Excel

Tip: Ak chcete zobraziť všetky dostupné štýly tvarov, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Viac.

Ak chcete použiť inú výplň tvaru, kliknite na položku Výplň tvaru a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete použiť inú farbu výplne, kliknite v časti Farby motívu alebo Štandardné farby na farbu, ktorú chcete použiť.

  Tip: Pred použitím inej farby môžete zobraziť rýchlu ukážku vzhľadu tejto farby v grafe. Keď ukážete na možné farby, vybratý prvok grafu sa zobrazí v grafe v príslušnej farbe.

 • Ak chcete odstrániť farbu z vybratého prvku grafu, vyberte položku Bez výplne.

 • Ak chcete použiť farbu výplne, ktorá nie je k dispozícii v časti Farby motívu alebo Štandardné farby, kliknite na položku Ďalšie farby výplne. V dialógovom okne Farby nastavte na karte Štandardná alebo Vlastná farbu, ktorú chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.
  Vlastné farby výplne, ktoré vytvoríte, sa pridajú do časti Naposledy použité farby , aby ste ich mohli znova použiť.

 • Ak chcete vyplniť tvar obrázkom, kliknite na položku Obrázok. V dialógovom okne Vložiť obrázok kliknite na obrázok, ktorý chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo Vložiť.

 • Ak chcete pre vybratú farbu výplne použiť efekt prechodu, kliknite na položku Prechod a potom v časti Variácie kliknite na štýl prechodu, ktorý chcete použiť.
  Ak chcete zobraziť ďalšie štýly prechodu, kliknite na položku Ďalšie prechody a potom v kategórii Výplň kliknite na možnosti prechodu, ktoré chcete použiť.

 • Ak chcete použiť výplň textúrou, kliknite na položku Textúra a potom kliknite na textúru, ktorú chcete použiť.

Ak chcete použiť iný obrys tvaru, kliknite na položku Obrys tvaru a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

 • Ak chcete použiť inú farbu obrysu, kliknite v časti Farby motívu alebo Štandardné farby na farbu, ktorú chcete použiť.

 • Ak chcete odstrániť farbu obrysu z vybratého prvku grafu, vyberte položku Bez obrysu.

  Poznámka: Ak je vybratým prvkom čiara, daná čiara už v grafe nebude viditeľná.

 • Ak chcete použiť farbu obrysu, ktorá nie je k dispozícii v časti Farby motívu alebo Štandardné farby, kliknite na položku Ďalšie farby obrysov. V dialógovom okne Farby nastavte na karte Štandardná alebo Vlastná farbu, ktorú chcete použiť, a potom kliknite na tlačidlo OK.
  Vlastné farby prehľadu, ktoré vytvoríte, sa pridajú do časti Naposledy použité farby , aby ste ich mohli znova použiť.

 • Ak chcete zmeniť hrúbku čiary alebo orámovania, kliknite na položku Hrúbka a potom na hrúbku čiary, ktorú chcete použiť.
  Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti štýlu čiary alebo štýlu orámovania, kliknite na položku Ďalšie čiary a potom kliknite na možnosti štýlu čiary alebo štýlu orámovania, ktoré chcete použiť.

 • Ak chcete použiť prerušovanú čiaru alebo orámovanie, kliknite na položku Čiary a potom na typ čiary, ktorú chcete použiť.
  Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti čiarkového typu, kliknite na položku Ďalšie čiary a potom kliknite na typ pomlčky, ktorý chcete použiť.

 • Ak chcete pridať k čiaram šípky, kliknite na položku Šípky a potom na štýl šípky, ktorý chcete použiť. Šípky nemožno použiť pre orámovanie.
  Ak chcete zobraziť ďalšie možnosti štýlu šípky alebo štýlu orámovania, kliknite na položku Ďalšie šípky a potom kliknite na nastavenie šípky, ktoré chcete použiť.

Ak chcete použiť iný efekt tvaru, kliknite na položku Efekty tvaru, kliknite na dostupný efekt a potom vyberte typ efektu, ktorý chcete použiť.

Poznámka: Dostupné efekty tvaru závisia od prvku grafu, ktorý ste vybrali. Preddefinované efekty a efekty odrazu a skosenia nie sú dostupné pre všetky prvky grafu.

Na začiatok stránky

Zmena formátu textu vo vybratom prvku grafu

Ak chcete formátovať text v prvkoch grafu, môžete použiť bežné možnosti formátovania textu alebo použiť formát WordArt.

Formátovanie textu na formátovanie textu v prvkoch grafu

 1. Kliknite na prvok grafu obsahujúci text, ktorý chcete formátovať.

 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na text alebo vyberte text, ktorý chcete formátovať, a potom vykonajte niektorý z týchto krokov:

  • Na miniatúrnom paneli s nástrojmi kliknite na požadované možnosti formátovania.

   Obrázok pása s nástrojmi v Exceli

  • Na karte Domov kliknite v skupine Písmo na formátovacie tlačidlá, ktoré chcete použiť.

   Praktické cvičenie v programe PowerPoint 2010

Na začiatok stránky

Formátovanie textu v prvkoch grafu pomocou štýlov WordArt

 1. V grafe kliknite na prvok grafu obsahujúci text, ktorý chcete zmeniť, alebo nasledujúcim spôsobom vyberte prvok grafu zo zoznamu prvkov grafu:

  1. Kliknite na ľubovoľné miesto v grafe.
   Zobrazia sa karty Nástroje pre grafy s kartami Návrh, Rozloženie a Formát .

  2. Na karte Formát kliknite v skupine Aktuálny výber na šípku vedľa poľa Prvky grafu a potom vyberte prvok grafu, ktorý chcete formátovať.

   Skupina Aktuálny výber na karte Rozloženie (Nástroje pre grafy)

 2. Na karte Formát v skupine Štýly WordArt vykonajte niektorý z týchto krokov:

  Pás s nástrojmi v programe Excel

  • Ak chcete použiť preddefinovaný štýl objektu WordArt, kliknite na požadovaný štýl.

   Tip: Ak chcete zobraziť všetky dostupné štýly objektov WordArt, kliknite na tlačidlo Ďalšie Tlačidlo Viac.

  • Ak chcete použiť vlastný štýl objektu WordArt, kliknite na položky Výplň textu, Obrys textu alebo Textové efekty a potom vyberte požadované možnosti formátovania.

Na začiatok stránky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech alebo získať podporu v rámci komunity lokality Answers.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

Pripojiť k Microsoft insiderov chcú >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×