Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Časť obsahu v tejto téme sa na niektoré jazyky nemusí vzťahovať.

Formáty súborov, ktoré sú uvedené v dialógovom okne Uložiť ako , sa líšia v závislosti od toho, aký typ hárka je aktívny. Ak súbor ukladáte do iného formátu, vo väčšine prípadov Excel konvertuje iba aktívny hárok. Ak chcete skonvertovať ostatné hárky v zošite, prepnite na každý hárok a uložte ich samostatne.

Formát súboru

Popis

Zošit Excelu (.xlsx)

Predvolený formát zošita založený na formáte XML pre Excel 2016 pre Mac, Excel pre Mac 2011 a Excel pre Windows. Nie je možné uložiť kódy makier jazyka VBA ani hárky s makrami programu Excel 4.0.

Zošit Excelu 97 – 2004 (.xls)

Kompatibilný s Excelom 98 až 2004 for Mac a Excelom 97 až 2003 pre Windows. Zachováva kódy makier jazyka VBA a hárky Excelu 4.0 s makrami. 

CSV UTF-8 (oddelený čiarkami) (.csv)

*len Excel 2016 pre Mac

Exportuje údaje aktívneho hárka do textového súboru, ktorý je v súlade s normami kódovania UTF-8 Unicode. Vlastnosti bunky, vzorce, grafika a iné formátovanie sa nezachovajú.

Šablóna Excelu (.xltx)

Uloží zošit ako šablónu založenú na formáte XML, ktorú môžete použiť na vytvorenie nových zošitov. Ukladá nastavenia, ako napríklad formátovanie, nadpisy, vzorce a vlastné panely s nástrojmi. Nie je možné uložiť kódy makier jazyka VBA ani hárky s makrami programu Excel 4.0.

Šablóna Excelu 97 – 2004 (.xlt)

Uloží zošit vo formáte šablóny, ktorú môžete použiť na vytvorenie nových zošitov. Kompatibilný s Excelom 98 až 2004 for Mac a Excelom 97 až 2003 pre Windows. Ukladá nastavenia, ako napríklad formátovanie, nadpisy, vzorce, makrá jazyka VBA a vlastné panely s nástrojmi. Makrá jazyka VBA sa nedajú spustiť v Exceli 2008.

Hodnoty oddelené čiarkou (.csv)

Exportuje údaje aktívneho hárka do textového súboru, ktorý na oddelenie hodnôt v bunkách používa čiarky.

Vlastnosti bunky, vzorce, grafika a iné formátovanie sa nezachovajú.

Webová stránka (.htm)

Uloží zošit na zobrazenie na webe. HTML je predvolený webový formát a môže sa zobraziť v prehliadačoch macintosh a Windows.

PDF

Exportuje vybraté bunky, aktívny hárok alebo všetky hárky v zošite do PDF súborov, ktoré vyzerajú rovnako v počítačoch Macintosh a Windows.

Tabuľkový hárok vo formáte OpenDocument (.ods)

*len Excel 2016 pre Mac

Uloží zošit vo formáte OpenDocument založenom na formáte XML.

Binárny zošit Excelu (.xlsb)

Ukladá údaje v binárnom formáte. Šetrí čas a pomáha lepšie zabezpečiť citlivé údaje. Zachováva kódy makier jazyka VBA a hárky Excelu 4.0 s makrami. 

Zošit Excelu podporujúci makrá (.xlsm)

Formát zošita založený na formáte XML pre Excel 2016 pre Mac, Excel pre Mac 2011 a Excel pre Windows, ktorý zachováva kódy makier jazyka VBA a hárky s makrami Excelu 4.0.

Šablóna Excelu podporujúca makrá (.xltm)

Uloží zošit vo formáte šablóny založenej na formáte XML, ktorá zachováva kódy makier jazyka VBA a hárky Excelu 4.0 s makrami.

Tabuľkový hárok xml programu Excel 2004 (.xml)

Exportuje údaje zošita do súboru XML, ktorý používa schému tabuľkového hárka Excelu 2004 XML. Presnosť čísel, grafika a iné formátovanie sa nezachovajú.

Doplnok Excelu (.xlam)

Aktívny hárok uloží ako doplnok založený na formáte XML, čiže ako doplnkový program, ktorý spúšťa ďalšie kódy. Zachováva kódy makier jazyka VBA a hárky Excelu 4.0 s makrami. 

Doplnok programu Excel 97-2004 (.xla)

Uloží aktívny hárok ako doplnok, doplnkový program, ktorý spúšťa ďalší kód. Kompatibilný s Excelom 98 až 2004 for Mac a Excelom 97 až 2003 pre Windows. Zachováva kódy makier jazyka VBA a hárky Excelu 4.0 s makrami. 

Jednosúborová webová stránka (.mht)

Zošit sa uloží na zobrazenie na webe vytvorením jedného súboru, ktorý obsahuje všetky prvky stránky. Používa štandard MIME HTML Internet.

UtF-16 Unicode Text (.txt)

Exportuje údaje aktívneho hárka do textového súboru, ktorý je v súlade s normami kódovania UTF-16 Unicode. Vlastnosti bunky, vzorce, grafika a iné formátovanie sa nezachovajú.

Text oddelený tabulátormi (.txt)

Exportuje údaje aktívneho hárka do textového súboru, ktorý používa tabulátory na oddelenie hodnôt v bunkách. Vlastnosti bunky, vzorce, grafika a iné formátovanie sa nezachovajú.

Formátovaný text systému Windows (.txt)

Exportuje údaje aktívneho hárka do textového súboru kompatibilného s Windowsom, ktorý používa tabulátory na oddelenie hodnôt v bunkách. Vlastnosti bunky, vzorce, grafika a iné formátovanie sa nezachovajú.

Formátovaný text systému MS-DOS (.txt)

Exportuje údaje v aktívnom hárku do textového súboru kompatibilného so systémom MS-DOS, ktorý používa tabulátory na oddelenie hodnôt v bunkách. Vlastnosti bunky, vzorce, grafika a iné formátovanie sa nezachovajú.

Oddelené čiarkou vo Windowse (.csv)

Exportuje údaje aktívneho hárka do textového súboru kompatibilného s Windowsom, ktorý na oddelenie hodnôt v bunkách používa čiarky. Vlastnosti bunky, vzorce, grafika a iné formátovanie sa nezachovajú.

Oddelené čiarkou MS-DOS (.csv)

Exportuje údaje v aktívnom hárku do textového súboru kompatibilného so systémom MS-DOS, ktorý na oddelenie hodnôt v bunkách používa čiarky. Vlastnosti bunky, vzorce, grafika a iné formátovanie sa nezachovajú.

Text oddelený medzerami (.prn)

Exportuje údaje aktívneho hárka do textového súboru, ktorý používa medzery na oddelenie hodnôt v bunkách. Vlastnosti bunky, vzorce, grafika a iné formátovanie sa nezachovajú.

Formát výmeny údajov (.dif)

Exportuje údaje v aktívnom hárku do textového súboru, ktorý možno použiť na výmenu údajov s inými aplikáciami tabuľkového hárka. Vlastnosti bunky, vzorce, grafika a iné formátovanie sa nezachovajú.

Symbolické prepojenie (.slk)

Exportuje údaje aktívneho hárka do textového súboru, ktorý je kompatibilný s multiplanovými a inými aplikáciami tabuľkového hárka. Vlastnosti bunky, vzorce, grafika a iné formátovanie sa nezachovajú.

Zošit programu Excel 5.0/95 (.xls)

Formát zošita, ktorý je kompatibilný s Excelom 5.0 pre Mac a Excelom 95 pre Windows. Zachováva kódy makier jazyka VBA a hárky Excelu 4.0 s makrami. 

Pozrite tiež

Zmena formátu súboru na ukladanie zošitov

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×