Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Funkcia FREQUENCY vypočíta početnosť výskytu jednotlivých hodnôt v zadanom rozsahu hodnôt, ktorú vráti ako zvislé pole čísiel. Napríklad funkcia FREQUENCY možno použiť na spočítanie počtu testov, ktorých výsledky patria do určitého bodového rozpätia. Keďže funkcia FREQUENCY vracia pole, musí byť zadaná ako vzorec poľa.

FREQUENCY(údajové_pole; binárne_pole)

Syntax funkcie FREQUENCY obsahuje nasledovné argumenty:

  • data_array    Povinný argument. Pole alebo odkaz na množinu hodnôt, pre ktorú chcete vypočítať výskyt. Ak argument údajové_pole neobsahuje žiadne hodnoty, funkcia FREQUENCY vráti pole hodnôt nula.

  • bins_array    Povinný argument. Pole intervalov (alebo odkaz na ne), do ktorých chcete zoskupiť hodnoty uvedené v argumente údajové_pole. Ak neobsahuje argument binárne_pole žiadne hodnoty, funkcia FREQUENCY vráti počet prvkov v argumente údajové_pole.

Poznámka: Ak máte aktuálnu verziu služieb Microsoft 365, môžete jednoducho zadať vzorec v bunke v ľavom hornom rohu výstupného rozsahu a stlačením klávesu ENTER potvrdiť vzorec ako vzorec dynamického poľa. Inak sa vzorec musí zadať ako vzorec staršieho poľa tak, že najprv vyberiete výstupný rozsah, potom zadáte vzorec v bunke v ľavom hornom rohu výstupného rozsahu a napokon potvrdíte stlačením kombinácie klávesov CTRL + SHIFT + ENTER. Excel vloží zložené zátvorky na začiatok a koniec vzorca za vás. Ďalšie informácie o vzorce polí nájdete v téme Vzorce poľa – pokyny a príklady.

  • Počet prvkov vo vrátenom poli je o jeden prvok väčší ako počet prvkov v argumente hodnoty. Dodatočný prvok vo vrátenom poli obsahuje počet prvkov na hornou hranicou intervalov. Napríklad, ak sú určené tri rozpätia hodnôt (3 intervaly) ktoré sú zadané v troch bunkách poľa argumentu hranice, postarajte sa aby sa výsledky funkcie FREQUENCY uložili do štyroch buniek. Dodatočná bunka vráti počet hodnôt v poli argumentu údaje, ktoré sú väčšie ako hodnota najvyššia hranice intervalu.

  • Funkcia FREQUENCY ignoruje prázdne bunky a text.

Príklad

Príklad funkcie FREQUENCY

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×