Funkcia BETAINV

Vráti inverznú hodnotu funkcie kumulatívnej hustoty pravdepodobnosti beta pre zadanú distribúciu beta. To znamená, že ak je pravdepodobná = BETADIST (x,...), potom funkcia BETAINV (pravdepodobnosť,...) = x. Rozdelenie beta možno použiť na plánovanie projektov pre modelovanie pravdepodobnej doby ukončenia, ak je zadaná očakávaná doba ukončenia a premenlivosť.

Dôležité: Táto funkcia bola nahradená novými funkciami s vylepšenou presnosťou, ktorých názvy lepšie odrážajú používanie. Hoci je táto funkcia naďalej k dispozícii na účely zachovania spätnej kompatibility, odporúčame vám používať nové funkcie už odteraz, pretože táto funkcia už nemusia byť k dispozícii v budúcich verziách programu Excel.

Ďalšie informácie o tejto novej funkcii nájdete v téme BETA.INV (funkcia).

Syntax

BETAINV(pravdepodobnosť;alfa;beta;[A];[B])

Syntax funkcie BETAINV obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pravdepodobnosť     Povinný argument. Pravdepodobnosť spojená s rozdelením beta.

  • Alfa     Povinný argument. Parameter rozdelenia.

  • Beta     Povinný argument. Predstavuje parameter rozdelenia.

  • A     Voliteľný argument. Dolná hranica pre interval hodnôt x.

  • B     Voliteľný argument. Horná hranica pre interval hodnôt x.

Poznámky

  • Ak niektorý z argumentov nemá číselný formát, funkcia BETAINV vráti #VALUE. .

  • Ak je argument alfa ≤ 0 alebo beta ≤ 0, funkcia BETAINV vráti #NUM. .

  • Ak je argument pravdepodobnosť ≤ 0 alebo pravdepodobnosť > 1, funkcia BETAINV vráti #NUM! .

  • Ak nezadáte hodnoty A a B, funkcia BETAINV použije štandardné súčtové rozdelenie beta, kde A = 0 a B = 1.

Pri danej hodnote pravdepodobnosti vyhľadá funkcia BETAINV hodnotu x, napríklad v prípade BETADIST(x, alfa, beta, A, B) = pravdepodobnosť. Znamená to, že presnosť funkcie BETAINV závisí od presnosti funkcie BETADIST.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

0,685470581

Pravdepodobnosť priradená k rozdeleniu beta

8

Parameter rozdelenia

10

Parameter rozdelenia

1

Dolné ohraničenie

3

Horné ohraničenie

Vzorec

Popis

Výsledok

=BETAINV(A2;A3;A4;A5;A6)

Inverzná hodnota kumulatívnej funkcie hustoty pravdepodobnosti pre rozdelenie beta pri vyššie uvedených parametroch

2

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×