Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie CEILING v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti číslo zaokrúhlené na najbližší významný násobok, vzdialenejší od nuly. Napríklad ak chcete uviesť cenu 4,20 € s presnosťou na 50 centov, zaokrúhlite ju pomocou vzorca =CEILING(4,20;0,50).

Syntax

CEILING(číslo; významnosť)

Syntax funkcie CEILING obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Hodnota, ktorú chcete zaokrúhliť.

  • Významnosť    Povinný argument. Násobok, na ktorý chcete zaokrúhliť.

Poznámky

  • Ak nemá niektorý z argumentov číselný formát, funkcia CEILING vráti #VALUE! .

  • Bez ohľadu na to, aké znamienko má číslo, jeho hodnota sa pri úprave smerom od nuly zaokrúhli nahor. Ak sa číslo rovná presnému násobku hodnoty Násobok, zaokrúhlenie sa nevykoná.

  • Ak sú číslo a násobok záporné, hodnota sa zaokrúhli nadol (od nuly).

  • Ak je číslo záporné a násobok kladný, hodnota sa zaokrúhli nahor (k nule).

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé. 

Vzorec

Popis

Výsledok

=CEILING(2,5; 1)

Zaokrúhli číslo 2,5 nahor na najbližší násobok čísla 1.

3

=CEILING(-2,5; -2)

Zaokrúhli číslo -2,5 nahor na najbližší násobok čísla -2.

-4

=CEILING(-2,5; 2)

Zaokrúhli číslo -2,5 nahor na najbližší násobok čísla 2.

-2

=CEILING(1,5; 0,1)

Zaokrúhli číslo 1,5 nahor na najbližší násobok čísla 0,1.

1,5

=CEILING(0,234; 0,01)

Zaokrúhli číslo 0,234 nahor na najbližší násobok čísla 0,01.

0,24

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×