Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie CUBEKPIMEMBER v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti vlastnosť kľúčového indikátora výkonu (KPI) a v bunke zobrazí názov KPI. Kľúčový indikátor výkonu (KPI) je kvantitatívna miera, ako napríklad hrubý mesačný zisk alebo štvrťročná fluktuácia zamestnancov, ktoré sa používajú na sledovanie výkonu organizácie.

Poznámka: Funkcia CUBEKPIMEMBER je podporovaná, len ak je zošit pripojený k zdroju údajov Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services alebo novšiemu.

Syntax

CUBEKPIMEMBER(pripojenie; názov_kuv; vlastnosť_kuv; [popis])

Syntax funkcie CUBEKPIMEMBER obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pripojenie    Povinný argument. Predstavuje textový reťazec názvu pripojenia ku kocke.

  • Názov_kuv    Povinný argument. Predstavuje textový reťazec názvu indikátora KPI v kocke.

  • Vlastnosť_kuv    Povinný argument. Predstavuje vrátený komponent indikátora KPI a môže byť jedným z nasledovných:

Celé číslo

Vypočítaná konštanta

Popis

1

KPIValue

Skutočná hodnota

2

KPIGoal

Cieľová hodnota

3

KPIStatus

Stav KPI v určitom časovom okamihu

4

KPITrend

Miera hodnoty v čase

5

KPIWeight

Relatívna dôležitosť priradená KPI

6

KPICurrentTimeMember

Časový kontext KPI

  • AK pre parameter vlastnosť_kuv určíte hodnotu KPIValue, v bunke sa zobrazí iba hodnota názov_kuv.

  • Označenie    Voliteľný argument. Predstavuje alternatívny textový reťazec, ktorý sa zobrazí v bunke namiesto argumentov názov_kuv a vlastnosť_kuv.

Poznámky

  • Počas vyhodnocovania funkcie CUBEKPIMEMBER sa v bunke dočasne zobrazí správa "#ZÍSKAVAJÚ_SA_ÚDAJE…", pokiaľ sa nenačítajú všetky údaje.

  • Ak chcete použiť hodnotu KPI vo výpočte, zadajte funkciu CUBEKPIMEMBER ako parameter členský_výraz funkcie CUBEVALUE.

  • Ak názov pripojenia nie je platným pripojením zošita, ktoré je uložené v zošite, funkcia CUBEKPIMEMBER vráti #NAME? . Ak server Online Analytical Processing (OLAP) nie je spustený, nie je k dispozícii alebo vráti chybové hlásenie, funkcia CUBEKPIMEMBER vráti #NAME? .

  • Ak parametre názov_kuv alebo vlastnosť_kuv nie sú platné, funkcia CUBEKPIMEMBER vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

  • Funkcia CUBEKPIMEMBER môže vrátiť chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ, ak odkazujete na objekt relácie, ako sú vypočítavaný člen alebo množina členov kontingenčnej tabuľky so zdieľaným pripojením k údajom a kontingenčná tabuľka je zrušená alebo konvertovaná na vzorce. (Na karte Možnosti v skupine Nástroje kliknite na položku Nástroje OLAP a potom kliknite na položku Konvertovať na vzorce).

Príklady

=CUBEKPIMEMBER("Predaj";"KPIPredaja";1)

=CUBEKPIMEMBER("Predaj";"KPIPredaja"; KPICieľ;"KPI Cieľ predaja")

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×