Funkcia CUBERANKEDMEMBER

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie CUBERANKEDMEMBER v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti n-tého alebo zoradeného člena množiny. Používa sa na vrátenie jedného alebo viacerých prvkov množiny, ako napríklad najpredávanejšieho interpreta alebo 10 najlepších študentov.

Syntax

CUBERANKEDMEMBER(pripojeni; výraz_množiny; poradie; [popis])

Syntax funkcie CUBERANKEDMEMBER obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pripojenie    Povinný argument. Predstavuje textový reťazec názvu pripojenia ku kocke.

  • Výraz_množiny    Povinný argument. Predstavuje textový reťazec výrazu množiny, ako napríklad "{[Položka1].children}". Argumentom výraz_množiny môže byť aj funkcia CUBESET alebo odkaz na bunku obsahujúcu funkciu CUBESET.

  • Poradie    Povinný argument. Predstavuje celočíselnú hodnotu určujúcu, ktorá najvyššia hodnota sa má vrátiť. Ak má argument poradie hodnotu 1, vráti sa najvyššia hodnota, ak má argument poradie hodnotu 2, vráti sa druhá najvyššia hodnota, atď. Ak chcete vrátiť prvých 5 hodnôt, použite funkciu CUBERANKEDMEMBER päťkrát a zakaždým určite odlišný argument poradie, od 1 po 5.

  • Popis    Voliteľný argument. Predstavuje textový reťazec, ktorý sa zobrazí v bunke namiesto nadpisu (ak je definovaný) z kocky.

Poznámky

  • Počas vyhodnocovania funkcie CUBERANKEDMEMBER sa v bunke dočasne zobrazí správa "#ZÍSKAVAJÚ_SA_ÚDAJE…", pokiaľ sa nenačítajú všetky údaje.

  • Ak názov pripojenia nie je platným pripojením zošita uloženého v zošite, CUBERANKEDMEMBER vráti #NAME? . Ak nie je server OLAP (online analytické spracovanie) spustený, nie je k dispozícii alebo sa vráti chybové hlásenie, CUBERANKEDMEMBER vráti #NAME? .

  • Ak je syntax parametra výraz_množiny nesprávna alebo ak množina obsahuje aspoň jedného člena s odlišnou dimenziou ako ostatní členovia množiny, funkcia CUBERANKEDMEMBER vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

Príklady

=CUBERANKEDMEMBER("Predaj";$D$4,1;"Najlepší mesiac")

=CUBERANKEDMEMBER("Predaj";CUBESET("Predaj";"Leto";"[2004].[Jún]";"[2004].[Júl]";"[2004].[August]");3;"Najlepší mesiac")

Tip: Ak chcete vrátiť posledných n hodnôt, na obrátenie poradia množiny, tak aby najvyššie hodnoty množiny boli na konci, použite parametre poradie_zoradenia a zoradiť_podľa funkcie CUBESET. Napríklad, funkcia CUBERANKEDMEMBER ("Predaj"; $D$4;1) vráti posledného člena, CUBERANKEDMEMBER ("Predaj"; $D$4; 2) vráti predposledného člena, atď.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×