Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie CUBERANKEDMEMBER v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti n-tého alebo zoradeného člena množiny. Používa sa na vrátenie jedného alebo viacerých prvkov množiny, ako napríklad najpredávanejšieho interpreta alebo 10 najlepších študentov.

Syntax

CUBERANKEDMEMBER(pripojeni; výraz_množiny; poradie; [popis])

Syntax funkcie CUBERANKEDMEMBER obsahuje nasledovné argumenty:

  • Pripojenie    Povinný argument. Predstavuje textový reťazec názvu pripojenia ku kocke.

  • Výraz_množiny    Povinný argument. Predstavuje textový reťazec výrazu množiny, ako napríklad "{[Položka1].children}". Argumentom výraz_množiny môže byť aj funkcia CUBESET alebo odkaz na bunku obsahujúcu funkciu CUBESET.

  • Poradie    Povinný argument. Predstavuje celočíselnú hodnotu určujúcu, ktorá najvyššia hodnota sa má vrátiť. Ak má argument poradie hodnotu 1, vráti sa najvyššia hodnota, ak má argument poradie hodnotu 2, vráti sa druhá najvyššia hodnota, atď. Ak chcete vrátiť prvých 5 hodnôt, použite funkciu CUBERANKEDMEMBER päťkrát a zakaždým určite odlišný argument poradie, od 1 po 5.

  • Popis    Voliteľný argument. Predstavuje textový reťazec, ktorý sa zobrazí v bunke namiesto nadpisu (ak je definovaný) z kocky.

Poznámky

  • Počas vyhodnocovania funkcie CUBERANKEDMEMBER sa v bunke dočasne zobrazí správa "#ZÍSKAVAJÚ_SA_ÚDAJE…", pokiaľ sa nenačítajú všetky údaje.

  • Ak názov pripojenia nie je platné pripojenie k zošitu uložené v zošite, funkcia CUBERANKEDMEMBER vráti #NAME? . Ak server Online Analytical Processing (OLAP) nie je spustený, je nedostupný alebo vracia chybovú správu, funkcia CUBERANKEDMEMBER vráti #NAME? .

  • Ak je syntax parametra výraz_množiny nesprávna alebo ak množina obsahuje aspoň jedného člena s odlišnou dimenziou ako ostatní členovia množiny, funkcia CUBERANKEDMEMBER vráti chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ.

Príklady

=CUBERANKEDMEMBER("Predaj";$D$4,1;"Najlepší mesiac")

=CUBERANKEDMEMBER("Predaj";CUBESET("Predaj";"Leto";"[2004].[Jún]";"[2004].[Júl]";"[2004].[August]");3;"Najlepší mesiac")

Tip: Ak chcete vrátiť posledných n hodnôt, na obrátenie poradia množiny, tak aby najvyššie hodnoty množiny boli na konci, použite parametre poradie_zoradenia a zoradiť_podľa funkcie CUBESET. Napríklad, funkcia CUBERANKEDMEMBER ("Predaj"; $D$4;1) vráti posledného člena, CUBERANKEDMEMBER ("Predaj"; $D$4; 2) vráti predposledného člena, atď.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×