Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie CUBEVALUE v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti súhrnnú hodnotu kocky.

Syntax

CUBEVALUE(pripojenie;[členský_výraz1];[členský_výraz2];…)

Syntax funkcie CUBEVALUE obsahuje nasledujúce argumenty:

 • Pripojenie    Povinný argument. Predstavuje textový reťazec názvu pripojenia ku kocke.

 • Členský_výraz    Voliteľný argument. Predstavuje textový reťazec multidimenzionálneho výrazu (MDX), ktorý sa vyhodnocuje ako jedinečný člen alebo n-tica v kocke. Argumentom členský_výraz môže byť aj množina definovaná funkciou CUBESET. Argument členský_výraz používajte ako rozdeľovač, ktorým definujete časť kocky, ktorej agregátnu hodnotu chcete vrátiť. Ak argument členský_výraz neurčuje žiadnu mieru, použije sa predvolená miera kocky.

Poznámky

 • Počas vyhodnocovania funkcie CUBEVALUE sa v bunke dočasne zobrazí správa "#ZÍSKAVAJÚ_SA_ÚDAJE…", pokiaľ sa nenačítajú všetky údaje.

 • Ak parameter členský_výraz obsahuje odkaz na bunku a táto bunka obsahuje funkciu kocky, potom parameter členský_výraz použije výraz MDX položky v odkazovanej bunke a nie hodnotu zobrazenú v odkazovanej bunke.

 • Ak názov pripojenia nie je platné pripojenie k zošitu uložené v zošite, funkcia CUBEVALUE vráti #NAME? . Ak server Online Analytical Processing (OLAP) nie je spustený, nie je k dispozícii alebo vracia chybové hlásenie, funkcia CUBEVALUE vráti #NAME? .

 • Ak je neplatný aspoň jeden prvok tuple, funkcia CUBEVALUE vráti #VALUE! .

 • Funkcia CUBEVALUE vracia chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ, ak:

  • Syntax člena výrazu je nesprávna.

  • Člen určený parametrom členský_výraz v kocke neexistuje.

  • N-tica nie je platná, pretože neexistuje prienik určitých hodnôt. (Toto sa môže vyskytnúť v prípade viacerých prvkov rovnakej hierarchie.)

  • Množina obsahuje aspoň jedného člena s odlišnou dimenziou ako ostatní členovia.

  • Funkcia CUBEVALUE môže vrátiť chybovú hodnotu #NEDOSTUPNÝ, ak odkazujete na objekt relácie, ako sú vypočítavaný člen alebo množina členov kontingenčnej tabuľky so zdieľaným pripojením k údajom a kontingenčná tabuľka je zrušená alebo konvertovaná na vzorce. (Na karte Možnosti v skupine Nástroje kliknite na položku Nástroje OLAP a potom kliknite na položku Konvertovať na vzorce).

Problém: Hodnoty null sa konvertujú na reťazce nulovej dĺžky

V prípade, že bunka v Exceli neobsahuje žiadne údaje, pretože ste ju nikdy nezmenili alebo ste odstránili jej obsah, bude obsahovať prázdnu hodnotu. V mnohých databázových systémoch sa prázdne hodnoty nazývajú nulové hodnoty. Prázdna alebo nulová hodnota doslovne znamená „žiadna hodnota“. Vzorec však nikdy nemôže vrátiť prázdny reťazec alebo nulovú hodnotu. Vzorec vždy vracia niektorú z troch hodnôt: číselnú hodnotu, textovú hodnotu, ktorá môže byť reťazcom s nulovou dĺžkou, alebo chybovú hodnotu, ako napríklad #ČÍSLO! alebo #HODNOTA.

Ak vzorec obsahuje funkciu CUBEVALUE pripojenú k databáze OLAP (Online Analytical Processing) a výsledkom dotazu do tejto databázy je hodnota Null, Excel skonvertuje túto hodnotu Null na reťazec s nulovou dĺžkou, a to aj vtedy, ak by vzorec inak vrátil číselnú hodnotu. To môže viesť k situácii, keď rozsah buniek obsahuje kombináciu číselných hodnôt a hodnôt reťazcov s nulovou dĺžkou, čo môže ovplyvniť výsledky iných vzorcov, ktoré odkazujú na tento rozsah buniek. Ak napríklad bunky A1 a A3 obsahujú čísla a A2 obsahuje vzorec s funkciou CUBEVALUE, ktorá vráti reťazec s nulovou dĺžkou, nasledujúci vzorec by vrátil #VALUE! chyba:

=A1+A2+A3

Ak tomu chcete predísť, môžete pomocou funkcie ISTEXT otestovať, či má reťazec nulovú dĺžku a použiť funkciu IF na nahradenie reťazca s nulovou dĺžkou nulou, ako je to znázornené v nasledujúcom príklade:

=IF(ISTEXT(A1);0;A1)+IF(ISTEXT(A2);0;A2)+IF(ISTEXT(A3);0;A3)

Ďalšia možnosť je, že použijete funkciu CUBEVALUE vo vnútri podmienky IF, ktorá vráti hodnotu 0, ak funkcia CUBEVALUE vráti reťazec s nulovou dĺžkou, ako je to znázornené v nasledujúcom príklade:

=IF (CUBEVALUE("Predaj";"[Meranie].[Zisk]";"[Obdobie].[2004]";"[Všetky produkty].[Nápoje]")=""; 0; CUBEVALUE("Predaj";"[Meranie].[Zisk]";"[Obdobie].[2004]";"[Všetky produkty].[Nápoje]"))

Všimnite si, že funkcia SUM nepotrebuje tento text, pretože pri výpočte svojej hodnoty automaticky ignoruje reťazce s nulovou dĺžkou.

Príklady

=CUBEVALUE("Predaj";"[Meranie].[Zisk]";"[Obdobie].[2004]";"[Všetky produkty].[Nápoje]")

=CUBEVALUE($A$1;"[Meranie].[Zisk]";D$12;$A23)

=CUBEVALUE("Predaj";$B$7;D$12;$A23)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti

PRESKÚMAŤ ŠKOLENIE >

Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie

PRIDAJTE SA K PROGRAMU MICROSOFT 365 INSIDERS >

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×