You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie DEVSQ v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti súčet druhých mocnín odchýlok údajových bodov od strednej hodnoty ich výberu.

Syntax

DEVSQ(číslo1; [číslo2]; ...)

Syntax funkcie DEVSQ obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo1; číslo2; ...    Argument číslo1 je povinný, nasledujúce argumenty sú voliteľné. 1 až 255 argumentov, pre ktoré chcete vypočítať súčet druhých mocnín odchýlok. Namiesto argumentov oddelených bodkočiarkami môžete použiť jedno pole alebo odkaz na pole.

Poznámky

  • Argumenty môžu byť čísla, názvy, polia alebo odkazy obsahujúce čísla.

  • Logické hodnoty a textové vyjadrenia čísel, ktoré zapíšete priamo do zoznamu argumentov, sa započítavajú.

  • Ak pole alebo argument, ktorý je odkazom, obsahuje text, logické hodnoty alebo prázdne bunky, tieto hodnoty sa nevezmú do úvahy. Bunky, ktoré obsahujú nulu, sa však do úvahy vezmú.

  • Argumenty obsahujúce chybové hodnoty alebo text, ktorý nie je možné previesť na číslice, spôsobia chyby.

  • Rovnica pre súčet druhých mocnín odchýlok je:

    Rovnica

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

4

5

8

7

11

4

3

Vzorec

Popis

Výsledok

=DEVSQ(A2:A8)

Súčet druhých mocnín odchýlok vyššie uvedených údajov od strednej hodnoty ich vzorky.

48

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×