Funkcia FLOOR

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie FLOOR v Microsoft Exceli.

Popis

Zaokrúhli číslo nadol, smerom k nule, na najbližší násobok hodnoty Násobok.

Syntax

FLOOR(číslo; významnosť)

Syntax funkcie FLOOR obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Číselná hodnota, ktorá sa má zaokrúhliť.

  • Významnosť    Povinný argument. Násobok, na ktorý chcete zaokrúhliť.

Poznámky

  • Ak niektorý z argumentov nie je číselná hodnota, funkcia FLOOR vráti #VALUE. .

  • Ak je číslo kladné a význam je záporný, funkcia FLOOR vráti #NUM. .

  • Ak je znamienko čísla kladné, hodnota sa pri úprave zaokrúhli nadol a smerom k nule. Ak je znamienko čísla záporné, hodnota sa pri úprave zaokrúhli nadol a smerom od nuly. Ak sa číslo rovná presnému násobku hodnoty Násobok, zaokrúhlenie sa nevykoná.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

=FLOOR(3,7;2)

Zaokrúhli číslo 3,7 nadol na najbližší násobok čísla 2.

2

=FLOOR(-2,5;-2)

Zaokrúhli číslo -2,5 nadol na najbližší násobok čísla -2.

-2

=FLOOR(2,5;-2)

Vráti chybovú hodnotu, pretože čísla 2,5 a -2 majú rôzne znamienka.

#ČÍSLO!

=FLOOR(1,58;0,1)

Zaokrúhli číslo 1,58 nadol na najbližší násobok čísla 0,1.

1,5

=FLOOR(0,234;0,01)

Zaokrúhli číslo 0,234 nadol na najbližší násobok čísla 0,01.

0,23

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×