Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Poznámka: Funkcia, metóda, objekt alebo vlastnosť, ktoré sú popísané v tejto téme, sú vypnuté, ak je služba Microsoft Jet Expression Service spustená v režime karantény, ktorý zabraňuje vo vyhodnocovaní možných nebezpečných výrazov. Ďalšie informácie o režime karantény nájdete vyhľadaním výrazu „režim karantény“ v Pomocníkovi.

Vráti hodnotu kľúča nastavenia z položky aplikácie v databáze Registry systému Windows alebo (v počítači Macintosh) informácie v súbore inicializácie aplikácie.

Syntax

GetSetting ( názov aplikácie , sekcia, kľúč [, predvolená hodnota ] )

Syntax funkcie GetSetting má tieto argumenty:

Argument

Popis

názovaplikácie

Povinný argument. Je to reťazcový výraz obsahujúci názov aplikácie alebo projektu, ktorého kľúčové nastavenie je povinné. V počítači Macintosh je to názov súboru inicializácie v priečinku Preferencie v priečinku System.

sekcia

Povinný argument. Reťazcový výraz obsahujúci názov sekcie, kde sa nachádza nastavenie kľúča.

kľúč

Povinný argument. Reťazcový výraz obsahujúci názov nastavenia kľúča na vrátenie.

predvolená hodnota

Voliteľný argument. Výraz obsahujúci hodnotu, ktorá sa má vrátiť, ak žiadna hodnota nie je nastavená v nastavení kľúča. Ak sa vynechá, ako predvolená hodnota sa predpokladá reťazec s nulovou dĺžkou ("").


Poznámky

Ak niektorá z položiek menovaná v argumentoch funkcie GetSetting neexistuje, funkcia GetSetting vráti hodnotu predvolená hodnota.

Príklad

Poznámka: Nasledujúce príklady ukazujú použitie tejto funkcie v module jazyka Visual Basic for Applications (VBA). Ak chcete získať ďalšie informácie o práci s jazykom VBA, vyberte z rozbaľovacieho zoznamu vedľa položky Hľadať možnosť Odkaz pre vývojára a do vyhľadávacieho poľa zadajte nejaké výrazy.

V tomto príklade sa na vytvorenie položiek v databáze Registry systému Windows (alebo súboru .ini v 16-bitových platformách Windows) používa najprv príkaz SaveSetting pre aplikáciu zadanú ako názov aplikácie a potom sa funkcia GetSetting používa na zobrazenie niektorého z nastavení. Keďže argument predvolené je zadaný, nejaká hodnota sa zaručene vráti. Všimnite si, že názvy sekcií nie je možné načítať pomocou funkcie GetSetting. Na záver, príkaz DeleteSetting odstráni všetky položky aplikácie.

' Variant to hold 2-dimensional array returned 
' by GetSetting.
Dim MySettings As Variant
' Place some settings in the registry.
SaveSetting "MyApp","Startup", "Top", 75
SaveSetting "MyApp","Startup", "Left", 50
Debug.Print GetSetting(appname := "MyApp", _
section := "Startup", _
key := "Left", default := "25")
DeleteSetting "MyApp", "Startup"

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×