Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie ISPMT v Microsoft Exceli.

Popis

Vypočíta vyplatený (alebo prijatý) úrok v zadanom období pôžičky (alebo investície) pri rovnomerných platbách istiny.

Syntax

ISPMT(sadzba; obd; pobd; sh)

Syntax funkcie ISPMT obsahuje nasledujúce argumenty:

Argument

Popis

Sadzba

Povinný argument. Úroková sadzba pre investíciu.

Obd

Povinný argument. Obdobie, pre ktoré chcete vyhľadať úrok, a musí byť v období od 1 do obdobia pošte.

Pobd

Povinný argument. Celkový počet platobných období investície.

Sh

Povinný argument. Súčasná hodnota investície. V prípade pôžičky je to hodnota pôžičky Pv.

Poznámky:

  • Skontrolujte, či pre balíky Sadzba a Poplatok používate konzistentné jednotky. Ak mesačne splátky pôžičky štyri roky používate pri ročnej úrokovej sadzbe 12 %, potom sadzba = 12/12 a pre počet období je to 4*12. Ak tú istú pôžičku splatíte ročná splátka, potom sadzba = 12% a pre počet požd = 4.

  • Vo všetkých podobných argumentoch, vyplatené financie, aké sú napr. vklady na úspory alebo iné výdavky, sú znázornené zápornými číslami; prijaté financie, ako sú napr. dividendy podielových listov a iných vkladov, sú znázornené kladnými číslami.

  • IsPMT započíta každé obdobie začínajúce nulou, nie jedno.

  • Väčšina úverov používa plán s i pravidelnými splátkami. Funkcia IPMT vráti úrokovú splátku za dané obdobie pre tento typ pôžičky.

  • Niektoré pôžičky používajú plán, na ktorý sa používajú aj iní istina. Funkcia ISPMT vráti úrokovú splátku za dané obdobie pre tento typ pôžičky.

  • V nasledujúcej tabuľke amortizácie sa používa plán rovnomerných reklám. Úroková sadzba pre každé obdobie je rovnaká ako časy nezaplateného zostatku v predchádzajúcom období. Splátka každého obdobia je rovnaká ako rovnomerná istina plus úrok z obdobia.

Príklad

Príklad funkcie ISPMT s rovnomernou amortizáciou pôžičky

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vždy sa môžete opýtať odborníka v komunite Excel Tech Community alebo získať podporu v komunitách.

Pozrite tiež

IPMT (funkcia)

PV (funkcia)

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×