Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.
Váš prehliadač nepodporuje video.

Funkcia LET priraďuje názvy výsledkom výpočtu. Tým umožňuje ukladanie čiastkových výpočtov, hodnôt alebo definovanie názvov vo vzorci. Tieto názvy sú platné len v rámci funkcie LET. Podobne ako v prípade premenných pri programovaní, funkcia LET sa vykoná prostredníctvom natívnej syntaxe vzorcov v Exceli.

Ak chcete použiť funkciu LET v Exceli, zadefinujte dvojice názvov a príslušných hodnôt a výpočet, ktorý ich všetky využíva. Musíte definovať aspoň jeden pár názov/hodnota (premennú), pričom funkcia LET ich podporuje až 126.

Diagram LET

Výhody

  • Vylepšený výkon Ak píšete rovnaký výraz vo vzorci viackrát, Excel daný výsledok vypočítal viackrát. Funkcia LET umožňuje vyvolať výraz podľa názvu a pre Excel ho vypočítať raz.

  • Jednoduché čítanie a tvorba Odteraz si už nemusíte pamätať, na čo konkrétny odkaz na rozsah/bunku odkazoval, čo váš výpočet robí ani kopírovať a prilepiť rovnaký výraz. S možnosťou deklarovať a pomenovať premenné môžete poskytnúť zmysluplný kontext pre seba aj používateľov vášho vzorca.

=LET(názov1, hodnota_názvu1, výpočet_alebo_názov2, [hodnota_názvu2, výpočet_alebo_názov3...])

Argument

Popis

názov1

Povinné

Prvý názov na priradenie. Musí sa začínať písmenom. Nemôže to byť výstup vzorca ani kolidovať so syntaxou rozsahu.

hodnota_názvu1

Povinné

Hodnota, ktorá je priradená argumentu názov1.

výpočet_alebo_názov2

Povinné

Jedna z nasledujúcich možností:

  • Výpočet, ktorý používa všetky názvy v rámci funkcie LET. Musí to byť posledný argument vo funkcii LET.

  • Druhý názov, ktorý sa má priradiť k druhému argumentu hodnota_názvu. Ak je tento názov zadaný, argumenty hodnota_názvu2 a výpočet_alebo_názov3 sú povinné.

hodnota_názvu2

Voliteľné

Hodnota, ktorá je priradená argumentu výpočet_alebo_názov2.

výpočet_alebo_názov3

Voliteľné

Jedna z nasledujúcich možností:

  • Výpočet, ktorý používa všetky názvy v rámci funkcie LET. Posledný argument vo funkcii LET musí byť výpočet.

  • Tretí názov, ktorý sa má priradiť k tretiemu argumentu hodnota_názvu. Ak je tento názov zadaný, argumenty hodnota_názvu3 a výpočet_alebo_názov4 sú povinné.

Poznámky: 

  • Posledný argument musí byť výpočet, ktorý vráti výsledok.

  • Názvy premenných sú v súlade s platnými názvami, ktoré je možné použiť v správcovi názvov. Napríklad „a“ je platné, ale „c“ nie je, pretože koliduje s odkazmi štýlu R1C1.

Príklady

Príklad 1

Zoberme si jednoduchý výraz „SUM(x;1)“, kde x je pomenovaná premenná, ktorej môže byť priradená hodnota (v tomto prípade je premennej x priradená hodnota 5).

=LET(x, 5, SUM(x, 1))

Po zadaní tohto vzorca do bunky sa vráti hodnota 6. 

Príklad 2

Predpokladajme, že máte určité nespracované údaje o predaji a chcete tieto údaje filtrovať tak, aby sa zobrazila len jedna osoba, a do prázdnych buniek pridať pomlčku.

Nefiltrované údaje

Filtrované údaje

Nefiltrované údaje o predaji

Filtrované údaje o predaji

Aj keď uvedené je možné vykonať aj bez funkcie LET, použitie funkcie LET vylepšuje čitateľnosť vzorca a výpočet je dvakrát rýchlejší než bez funkcie LET.

Vzorové údaje   

Skopírujte nasledujúcu tabuľku do bunky A1 prázdneho hárka, ak chcete týmto príkladom prejsť sami.

Zástupca

Oblasť

Produkt

Zisk

Amy

Východ

Jablko

1,33 $

Fred

Juh

Banán

0,09 $

Amy

Západ

Mango

1,85 $

Fred

Sever

0,82 $

Fred

Západ

Banán

1,25 $

Amy

Východ

Jablko

0,72 $

Fred

Sever

Mango

0,54 $

Pôvodný vzorec

=IF(ISBLANK(FILTER(A2:D8;A2:A8="Fred"));"-";FILTER(A2:D8;A2:A8="Fred"))

Vzorec s použitím LET

=LET(filterCriteria,“Fred”, filteredRange, FILTER(A2:D8,A2:A8=filterCriteria), IF(ISBLANK(filteredRange),"-", filteredRange))

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×