Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie MINA v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti najmenšiu hodnotu zo zoznamu argumentov.

Syntax

MINA(hodnota1; [hodnota2]; ...)

Syntax funkcie MINA obsahuje nasledovné argumenty:

  • Hodnota1, hodnota2, ...    Hodnota1 je povinný argument, nasledujúce argumenty sú voliteľné. 1 až 255 hodnôt, medzi ktorými chcete nájsť najmenšiu hodnotu.

Poznámky

  • Argumentmi môžu byť: čísla; názvy, polia alebo odkazy obsahujúce čísla; čísla v textovom formáte; logické hodnoty v odkaze, napríklad TRUE a FALSE.

  • Ak je argumentom pole alebo odkaz, použijú sa len hodnoty v tom poli alebo odkaze. Prázdne bunky a textové hodnoty v poli alebo odkaze sa neberú do úvahy.

  • Argumentom, ktoré obsahujú hodnotu TRUE, sa priradí hodnota 1, argumentom s hodnotou FALSE sa priradí hodnota 0 (nula).

  • Argumenty obsahujúce chybové hodnoty alebo text, ktorý sa nedá skonvertovať na číslo, spôsobia chyby.

  • Ak argumenty neobsahujú žiadne hodnoty, funkcia MINA vráti hodnotu 0 (nula).

  • Ak nechcete do výpočtu zahrnúť odkazy na logické hodnoty a textové reprezentácie čísel, použite funkciu MIN.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

FALSE

0,2

0,5

0,4

0,8

Vzorec

Popis

Výsledok

=MINA(A2:A6)

Najmenšie číslo v rozsahu A2:A6. Keďže hodnota FALSE sa vyhodnotí ako 0, práve táto hodnota je najmenším číslom.

0

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×