V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie PI v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti číslo 3,14159265358979, čo je matematická konštanta pí, s presnosťou na 15 miest.

Syntax

PI()

Syntax funkcie PI neobsahuje žiadne argumenty.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Polomer

3

Vzorec

Popis

Výsledok

=PI()

Vráti hodnotu pí.

3,141592654

=PI()/2

Vráti hodnotu pí vydelenú číslom 2.

1,570796327

=PI()*(A3^2)

Obsah kruhu s polomerom uvedeným v bunke A3.

28,27433388

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×