Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie RATE v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti úrokovú sadzbu za obdobie anuity. Funkcia RATE sa vypočíta pomocou iterácie a môže mať nula alebo viac riešení. Ak sa nasledujúce výsledky funkcie RATE nepribližujú k 0,0000001 po 20 iteráciách, funkcia RATE vráti #NUM! .

Syntax

RATE(pobd; plt; sh; [bh]; [typ]; [odhad])

Poznámka: Podrobný popis argumentov pobd, plt, sh, bh a typ je uvedený v téme popisujúcej funkciu PV.

Syntax funkcie RATE obsahuje tieto argumenty:

  • Pobd    Povinný argument. Celkový počet platobných období v danom intervale.

  • Plt    Povinný argument. Platba (splátka) uskutočnená v jednotlivých obdobiach, ktorá sa nemení počas daného intervalu. V typickom prípade splátka zahŕňa hodnotu istiny a úrokov, ale nezahŕňa iné poplatky ani dane. Ak je argument plt vynechaný, musíte zadať argument bh.

  • Sh    Povinný argument. Súčasná hodnota, čiže celková suma, ktorá vyjadruje súčasnú hodnotu budúcich platieb.

  • Bh    Voliteľný argument. Budúca hodnota alebo hotovostný zostatok, ktorý chcete dosiahnuť po zaplatení poslednej platby. Ak je tento argument vynechaný, predpokladá sa, že má hodnotu 0 (budúca hodnota pôžičky pre uvedený príklad je 0). Ak je tento argument vynechaný, je nutné uviesť argument plt.

  • Typ    Voliteľný argument. Číslo 0 alebo 1, ktoré vyjadruje, kedy sú sumy splatné.

Hodnota argumentu typ

Znamená, že platby sú splatné

0 alebo vynechané

Na konci obdobia

1

Na začiatku obdobia

  • Odhad    Voliteľný argument. Odhad výšky úrokovej miery.

    • Ak vynecháte argument odhad, predpokladá sa hodnota 10.

    • Ak funkcia RATE nekonverguje, skúste použiť iné hodnoty pre argument odhad. Funkcia RATE zvyčajne konverguje, ak je hodnota argumentu odhad medzi 0 a 1.

Poznámky

Dajte pozor, aby ste pri špecifikácii argumentov odhad a pobd použili rovnaké jednotky. Ak mesačne splácate štvorročnú pôžičku pri ročnom úroku 12 %, potom odhad = 12%/12 a pobd = 4*12. Ak splácate tú istú pôžičku ročne, potom odhad= 12% a pobd = 4.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

4

Počet rokov pôžičky

-200

Mesačná splátka

8000

Výška pôžičky

Vzorec

Popis

Výsledok

=RATE(A2*12; A3; A4)

Mesačná úroková sadzba pôžičky pri podmienkach stanovených ako argumenty v rozsahu A2:A4.

1 %

=RATE(A2*12; A3; A4)*12

Ročná úroková sadzba pôžičky pri rovnakých podmienkach.

9,24 %

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×