Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie ROUNDDOWN v Microsoft Exceli.

Popis

Zaokrúhli číslo nadol smerom k nule.

Syntax

ROUNDDOWN(číslo; počet_číslic)

Syntax funkcie ROUNDDOWN obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Reálne číslo, ktoré chcete zaokrúhliť smerom nadol.

  • Počet_číslic    Povinný argument. Počet číslic, na ktorý chcete číslo zaokrúhliť.

Poznámky

  • Funkcia ROUNDDOWN sa správa ako funkcia ROUND, ale vždy zaokrúhľuje číslo smerom nadol.

  • Ak je argument počet_číslic väčší ako 0 (nula), číslo sa zaokrúhli nadol na určený počet desatinných miest.

  • Ak je argument počet_číslic rovný 0, číslo sa zaokrúhli nadol na najbližšie celé číslo.

  • Ak je počet_číslic menší ako 0, číslo sa zaokrúhli nadol doľava od desatinnej čiarky.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=ROUNDDOWN(3,2; 0)

Zaokrúhli číslo 3,2 nadol na nula desatinných miest.

3

=ROUNDDOWN(76,9;0)

Zaokrúhli číslo 76,9 nadol na nula desatinných miest.

76

=ROUNDDOWN(3,14159; 3)

Zaokrúhli číslo 3,14159 nadol na tri desatinné miesta.

3,141

=ROUNDDOWN(-3,14159; 1)

Zaokrúhli číslo -3,14159 nadol na jedno desatinné miesto.

-3,1

=ROUNDDOWN(31415,92654; -2)

Zaokrúhli číslo 31415,92654 nadol na dve desatinné miesta naľavo od desatinnej čiarky.

31400

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×