Funkcia SYD

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie SYD v Microsoft Exceli.

Popis

Vypočíta odpis majetku za zadané obdobie podľa metódy odpisovania s faktorom súčtu čísel rokov.

Syntax

SYD(cena; zostatok; životnosť; obd)

Syntax funkcie SYD obsahuje nasledovné argumenty:

  • Cena    Povinný argument. Vstupná cena majetku.

  • Zostatok    Povinný argument. Hodnota na konci odpisovania (zostatková cena majetku).

  • Životnosti    Povinný argument. Počet období, počas ktorých sa majetok odpisuje (niekedy sa označuje aj ako životnosť aktíva).

  • Obd    Povinný argument. Obdobie, ktoré musí byť vyjadrené v rovnakých jednotkách ako argument životnosť.

Poznámky

Funkcia SYD sa počíta nasledujúcim spôsobom:

Rovnica

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

Popis

30 000,00 EUR

Počiatočné náklady

7 500,00 EUR

Zostatková cena

10

Životnosť v rokoch

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=SYD(A2;A3;A4;1)

Ročný odpis v prvom roku (4 090,91)

4 090,91 EUR

=SYD(A2;A3;A4;10)

Ročný odpis v desiatom roku (409,09)

409,09 EUR

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti práce s balíkom Office
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pridajte sa k insiderom pre Office

Boli tieto informácie užitočné?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

Ďakujeme vám za pripomienky. Pravdepodobne vám pomôže, ak vás spojíme s pracovníkom podpory pre Office.

×