Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie TRUNC v Microsoft Exceli.

Popis

Skráti číslo odstránením desatinnej časti čísla na celé číslo.

Syntax

TRUNC(číslo; [počet_číslic])

Syntax funkcie TRUNC obsahuje nasledovné argumenty:

  • Číslo    Povinný argument. Číslo, ktoré chcete skrátiť.

  • Počet_číslic    Voliteľný argument. Číslo určujúce presnosť skrátenia. Predvolená hodnota parametra počet_číslic je 0 (nula).

Poznámka

Funkcie TRUNC a INT sú podobné v tom, že obe vrátia celé čísla. Funkcia TRUNC odstráni zlomkovú časť čísla. Funkcia INT zaokrúhli čísla na najbližšie celé číslo nadol, a to na základe hodnoty zlomkovej časti tohto čísla. Funkcie INT a TRUNC sa líšia iba pri použití záporných čísel: funkcia TRUNC(-4.3) vráti hodnotu –4, ale funkcia INT(-4.3) vráti hodnotu –5, pretože číslo –5 je menšie číslo.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Vzorec

Popis

Výsledok

=TRUNC(8,9)

Skráti číslo 8,9 a vráti celočíselnú časť (8).

8

=TRUNC(-8,9)

Skráti záporné číslo a vráti celočíselnú časť (-8).

-8

=TRUNC(0,45)

Skráti číslo v rozsahu medzi 0 a 1 a vráti celočíselnú časť (0).

0

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť sa k Microsoft Office Insiderom

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×