Vypočíta rozptyl na základe celého základného súboru.

Dôležité: Táto funkcia bola nahradená novými funkciami s vylepšenou presnosťou, ktorých názvy lepšie odrážajú používanie. Hoci je táto funkcia naďalej k dispozícii na účely zachovania spätnej kompatibility, odporúčame vám používať nové funkcie už odteraz, pretože táto funkcia už nemusia byť k dispozícii v budúcich verziách programu Excel.

Ďalšie informácie o tejto novej funkcii nájdete v téme VAR.P (funkcia).

Syntax

VARP(číslo1;[číslo2];...)

Syntax funkcie VARP obsahuje nasledovné argumenty:

 • Číslo1     Povinný argument. Číselný argument 1 zodpovedajúci základnému súboru.

 • Číslo2;...     Voliteľné argumenty. Číselné argumenty 2 až 255 zodpovedajúce základnému súboru.

Poznámky

 • Funkcia VARP predpokladá, že jej argumenty predstavujú celý základný súbor. Ak údaje predstavujú vzorku základného súboru, vypočítajte rozptyl pomocou funkcie VAR.

 • Argumenty sú čísla, názvy, polia alebo odkazy obsahujúce čísla.

 • Logické hodnoty a textové vyjadrenia čísel, ktoré zapíšete priamo do zoznamu argumentov, sa započítavajú.

 • Ak je argumentom pole alebo odkaz, berú sa do úvahy len čísla v tomto poli alebo odkaze. Prázdne bunky, logické hodnoty, text a chybové hodnoty v poli alebo v odkaze sa ignorujú.

 • Argumenty, obsahujúce chybové hodnoty alebo text, ktorý sa nedá skonvertovať na číslo, spôsobia chyby.

 • Ak chcete do výpočtu zahrnúť odkazy na logické hodnoty a textové reprezentácie čísel, použite funkciu VARPA.

 • Funkcia VARP sa vypočíta pomocou vzorca:

  Rovnica

  kde x je stredná hodnota vzorky AVERAGE(číslo1;číslo2;…) a n je veľkosť vzorky.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Pevnosť

1345

1301

1368

1322

1310

1370

1318

1350

1303

1299

Vzorec

Popis

Výsledok

=VARP(A2:A11)

Rozptyl pevnosti všetkých nástrojov za predpokladu, že vyrobených bolo len 10 nástrojov (celý základný súbor).

678,84

=VAR(A2:A11)

V tomto príklade je použitá funkcia VAR, ktorá predpokladá len vzorku základného súboru a vráti odlišný výsledok.

754,27

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Rozšírte svoje zručnosti
Preskúmať školenie
Buďte medzi prvými, ktorí získajú nové funkcie
Pripojiť k Microsoft insiderov chcú

Považujete poskytnuté informácie za užitočné?

Aká je podľa vás kvalita prekladu?
Čo sa vám páčilo a čo nie?

Ďakujem za vaše pripomienky!

×