Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

V tomto článku sa popisuje syntax vzorca a používanie funkcie WEEKDAY  v Microsoft Exceli.

Popis

Vráti deň v týždni zodpovedajúci dátumu. Deň je určený celým číslom, predvolene v rozsahu od 1 (nedeľa) po 7 (sobota).

Syntax

WEEKDAY(poradové_číslo;[vrátený_typ])

Syntax funkcie WEEKDAY obsahuje nasledovné argumenty:

  • Poradové_číslo    Povinný argument. Poradové číslo, ktoré predstavuje dátum dňa, ktorý sa pokúšate nájsť. Dátumy by sa mali zadávať pomocou funkcie DATE alebo ako výsledok iných vzorcov alebo funkcií. Pre 23. deň mája roku 2008 použite napríklad funkciu v podobe DATE(2008;5;23).

  • Vrátený_typ    Voliteľný argument. Číslo určujúce typ vrátenej hodnoty.

Vrátený_typ

Vrátené číslo

1 alebo vynechané

Čísla 1 (nedeľa) až 7 (sobota). Správa sa ako predošlé verzie programu Microsoft Excel.

2

Čísla 1 (pondelok) až 7 (nedeľa).

3

Čísla 0 (pondelok) až 6 (nedeľa).

11

Čísla 1 (pondelok) až 7 (nedeľa).

12

Čísla 1 (utorok) až 7 (pondelok).

13

Čísla 1 (streda) až 7 (utorok).

14

Čísla 1 (štvrtok) až 7 (streda).

15

Čísla 1 (piatok) až 7 (štvrtok).

16

Čísla 1 (sobota) až 7 (piatok).

17

Čísla 1 (nedeľa) až 7 (sobota).

Poznámka

  • Microsoft Excel ukladá dátumy ako poradové čísla, aby ich bolo možné použiť vo výpočtoch. Predvolene je 1. január 1900 poradové číslo 1 a 1. január 2008 poradové číslo 39448, pretože je to 39 448 dní po 1. januári 1900.

  • Ak je serial_number pre aktuálnu základnú hodnotu dátumu mimo rozsahu, #NUM! vráti sa chyba.

  • Ak return_type je mimo rozsahu uvedeného v tabuľke vyššie, #NUM! vráti sa chyba.

Príklad

Vzorové údaje skopírujte do nasledujúcej tabuľky a prilepte ich do bunky A1 nového excelového hárka. Ak chcete, aby vzorce zobrazovali výsledky, označte ich, stlačte kláves F2 a potom stlačte kláves Enter. V prípade potreby môžete upraviť šírku stĺpcov, aby sa údaje zobrazovali celé.

Údaje

14.2.2008

Vzorec

Popis (výsledok)

Výsledok

=WEEKDAY(A2)

Deň v týždni, s číslami 1 (nedeľa) až 7 (sobota) (5)

5

=WEEKDAY(A2; 2)

Deň v týždni, s číslami 1 (pondelok) až 7 (nedeľa) (4)

4

=WEEKDAY(A2; 3)

Deň v týždni, s číslami 0 (pondelok) až 6 (nedeľa) (3)

3

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×