Prihláste sa s kontom Microsoft
Prihláste sa alebo si vytvorte konto.
Dobrý deň,
Vyberte iné konto.
Máte viacero kont
Vyberte konto, s ktorým sa chcete prihlásiť.

Microsoft Word Starter 2010 je zjednodušenou verziou Wordu, ktorá je predinštalovaná v počítači. Word Starter obsahuje základné funkcie na vytváranie dokumentov a prácu s nimi, neobsahuje však množstvo rôznych funkcií úplnej verzie Wordu. V tomto článku je uvedený zoznam rozdielov medzi funkciami Wordu Starter a úplnej verzie Wordu.

Ak zistíte, že potrebujete bohatší výber funkcií než poskytuje program Word Starter, program Word Starter si jednoducho môžete inovovať na program Word. Na karte Domov kliknite na položku Zakúpenie a navštívte online obchod, kde si môžete zakúpiť a okamžite prevziať balík Office.

Obsah dokumentu

Táto funkcia programu Word...

je v programe Word Starter podporovaná takto...

Doplnky

Nie je k dispozícii

S programom Word Starter si nemožno nainštalovať doplnky. Ak otvoríte dokument vytvorený pomocou doplnku programu Word, niektoré funkcie v dokumente nemusia byť podporované.

Grafické objekty SmartArt

Nemožno vytvoriť

Ak otvoríte dokument, ktorý obsahuje grafiku SmartArt, môžete upravovať a formátovať text, formátovať tvar a vystrihnúť, skopírovať, prilepiť alebo odstrániť celú grafiku SmartArt.

Záložka

Nemožno vytvoriť

Ak otvoríte dokument, ktorý obsahuje záložky, kliknutím na prepojenie záložky môžete prejsť na záložku.

Krížové odkazy

Nemožno vytvoriť

Ak otvoríte dokument obsahujúci krížové odkazy, môžete údaje obnoviť alebo odstrániť krížový odkaz.

Obsah

Nemožno vytvoriť

Ak otvoríte dokument, ktorý obsahuje obsah, môžete obnoviť údaje, skopírovať a prilepiť položky, formátovať text alebo odstrániť obsah.

Poznámky pod čiarou a vysvetlivky

Nemožno vytvoriť

Ak otvoríte dokument obsahujúci poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky, kliknutím na prepojenie poznámky pod čiarou alebo vysvetlivky môžete prejsť na poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku. Poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku môžete aj vystrihnúť, skopírovať alebo prilepiť a môžete formátovať text.

Popisy

Nemožno vytvoriť

Ak otvoríte dokument obsahujúci popisy, môžete obnoviť údaje. Položky registra môžete aj vystrihnúť, skopírovať alebo prilepiť a môžete formátovať text.

Index

Nemožno vytvoriť

Ak otvoríte dokument obsahujúci index, môžete obnoviť údaje. Poznámku pod čiarou alebo vysvetlivku môžete aj vystrihnúť, skopírovať alebo prilepiť a môžete formátovať text.

Rovnica

Nemožno vytvoriť

Ak otvoríte dokument obsahujúci formátované rovnice, môžete ich zobraziť zároveň s textom a upravovať. Rovnicu môžete aj vystrihnúť, skopírovať, prilepiť alebo odstrániť a môžete formátovať text.

Tabuľka hodnôt

Nemožno vytvoriť

Ak otvoríte dokument obsahujúci tabuľku hodnôt, môžete obnoviť údaje. Položku môžete aj vystrihnúť, skopírovať alebo prilepiť a môžete formátovať text.

Zoznam citácií

Nemožno vytvoriť

Ak otvoríte dokument obsahujúci zoznam citácií, môžete obnoviť údaje. Položku môžete aj vystrihnúť, skopírovať alebo prilepiť a môžete formátovať text.

Citácie a bibliografia

Nemožno vytvoriť

AK otvoríte dokument obsahujúci citácie a bibliografiu,citácie a zdroje môžete upraviť a môžete obnoviť údaje. Citácie a zdroje môžete aj vystrihnúť, skopírovať alebo prilepiť a môžete formátovať text.

Riadok pre podpis

Nemožno vytvoriť, digitálny podpis nie je k dispozícii

Ak otvoríte dokument obsahujúci riadok pre podpis s platným podpisom, môžte si zobraziť podrobnosti o podpise. Riadok pre podpis môžete aj vystrihnúť, skopírovať, prilepiť, odstrániť alebo zmeniť jeho veľkosť.

Rýchle časti vrátane ovládacích prvkov obsahu, automatického textu a polí

Ovládacie prvky obsahu sa nedajú vytvoriť. Ak otvoríte dokument obsahujúci ovládacie prvky obsahu, môžete upraviť obsah ovládacích prvkov alebo ovládacie prvky obsahu odstrániť.

Niektoré typy automatického textu (opätovne použiteľný obsah), vlastnosti dokumentu a polia je možné do dokumentu vložiť inými prostriedkami ako pomocou galérie rýchlych častí. Vo Worde Starter môžete napríklad vložiť číslo aktuálnej strany alebo aktuálny dátum a čas pomocou príkazov na karte Vložiť.

Objekty

Objekty možno pridávať pretiahnutím pomocou myši na dokument. Niektoré typy objektov sú poskytované ako obrázky, avšak iné sú dostupné kliknutím na kartu Súbor a potom na položku Otvoriť, ak máte na počítači nainštalovaný softvér na otváranie objektov.

Komentáre

Nemožno vytvoriť ani odstrániť

Ak otvoríte dokument obsahujúci komentáre, text v komentároch môžete formátovať a upravovať.

Súbory vo formátoch:

  • .dsn,

  • .mde,

  • .accde,

  • .odc,

  • .udl,

  • .wll,

sa nedajú otvoriť v programe Word Starter.

Funkcie programu

Funkcia programu Word

Dostupnosť v programe Word Starter

Panel s nástrojmi Rýchly prístup

Panel s nástrojmi Rýchly prístup môžete zobraziť nad alebo pod pásom s nástrojmi, ale nemôžete naň pridávať príkazy, ani ich nemôžete z neho odstraňovať.

Prevod textu na reč

Táto funkcia nie je vo Worde Starter k dispozícii. Vyžaduje prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup, ktoré nie je vo Worde Starter podporované.

Prispôsobenie pása s nástrojmi

Pás s nástrojmi programu Word Starter nemožno prispôsobiť, ale môžete ho minimalizovať alebo rozbaliť stlačením kombinácie klávesov CTRL+F1.

Sledovanie zmien

Ak otvoríte dokument, ktorý bol zmenený, pričom bola zapnutá funkcia Sledovanie zmien, v dokumente uvidíte značky úprav. Zmeny nemôžete prijať ani odmietnuť a sledovanie zmien nemôžete v programe Word Starter vypnúť ani zapnúť.

Organizátor preddefinovaných blokov

Vo Worde Starter nie je k dispozícii organizátor preddefinovaných blokov na prispôsobenie titulných strán, hlavičky, päty, čísiel strán a galérie textových polí. Samotné galérie sú vo Worde Starter k dispozícii a obsahujú položky, ktoré sú po pripojení na internet dostupné na lokalite Office.com.

Ochrana dokumentu

Ochranu dokumentu nemôžete zapnúť ani vypnúť. Ak otvoríte dokument so zapnutou ochranou dokumentu, zmeny môžete robiť len na základe povolenia.

Jazykové balíky

Nástroje korektúry sú podporované, ale nemôžete zmeniť jazyk používateľského rozhrania alebo pomoci.

Zdieľanie

Dokument je možné zdieľať uložením v službe Windows Live OneDrive, v sieťovom umiestnení alebo priložením do odosielaných e-mailov. Word Starter však neobsahuje príkaz na odoslanie dokumentu ako internetového faxu ani na jeho uloženie na lokalitu SharePoint.

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Chcete ďalšie možnosti?

Môžete preskúmať výhody predplatného, prehľadávať školiace kurzy, naučiť sa zabezpečiť svoje zariadenie a ešte oveľa viac.

Komunity pomôžu s kladením otázok a odpovedaním na ne, s poskytovaním pripomienok a so získavaním informácií od odborníkov s bohatými znalosťami.

Boli tieto informácie užitočné?

Aká je podľa vás jazyková kvalita textu?
Čo sa vám páčilo, prípadne čo nie?
Stlačením tlačidla Odoslať sa vaše pripomienky použijú na zlepšenie produktov a služieb spoločnosti Microsoft. Váš správca IT bude môcť tieto údaje zhromažďovať. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Ďakujeme za vaše pripomienky!

×